Ana sayfa » Eğitim » Müzik Dersi Seçmeli Olmamalı !

‘Kültürel Değişimler ve Türkiye Okullarındaki Müzik Dersi’ adlı oturumda bir sunum gerçekleştiren Türkiye’nin tanınmış müzik eğitmenlerinden Refik Saydam, eğitim sistemimiz içersinde müzik eğitiminin yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi. Saydam, ülkemizdeki ilköğretim okullarında resim, müzik ve beden eğitimi derslerinin gereksiz dersler gibi algılandığını vurgulayarak, bu yanlış anlayışın toplum algısından çıkmasının zorunlu olduğunu belirtti.

Müzik eğitiminin her okulda verilmesinin doğru bir yaklaşım olacağını da ifade eden Saydam, ” 2005 yılında ilköğretim kurumlarında müzik, resim ve beden eğitimi derslerinin seçmeli duruma gelmesine tepki göstermiştik. Girişimlerimiz sonucu bu derslerin ilköğretim okullarında seçmeli ders olma girişimini engelledik. Müzik dersleri ilköğretim okullarımızın tüm sınıflarında haftada 2 saate çıkartılmalı. Ortaöğretim kurumlarımızda da ortak dersler arasında yer almalıdır. Alınacak önlemlerle her okula en az 1 müzik dal öğretmenini yetiştirecek ve atayacak koşullar adım adım oluşturulmalıdır” dedi.

Translate »