Ana sayfa » Müzik Eğitimi » Müzik Eğitimi

öğretim programları

     Eğitim kendi içerisinde birden fazla dala ayrılan bir sistemdir. Aile içerisinde başlayan ufak çaplı eğitim ile başlayan bu sistem okul hayatı ile devam etmektedir. Bu sistem en basit tabiriyle matematiksel, sözel, dilsel ve sanatsal anlamda dört temel dala ayrılabilmektedir. Kişi zamanla kendini tanıyarak bu eğitim dallarından kendine uygun olan eğitimi alabilmektedir. Bu en basite indirgenmiş eğitim alanlarından olan sanat eğitimi, herhangi bir dala yatkınlık olsa dahi alınması gereken eğitimlerden biridir. Çünkü sanat eğitiminin yapılan araştırmalarda küçük çocuklarda daha etkili olmakla beraber kişide belirli özellikleri geliştirmektedir. Özellikle küçük yaşlarda alınan müzik eğitimi kişide düşünme ve algılama kabiliyetlerini geliştirmektedir.

     Sanat eğitimi her zaman aile içerisinden de başlayarak bir çocuk veya yetişkin bir bireye aşılanması gereken bir durumdur. Sanata yatkın olmak veya bu alanda eğitim almanın oldukça büyük etkileri bulunmaktadır Müzik eğitiminin de önemi aslında kişide oldukça büyük bir noktadadır. Çünkü alınacak olan müzik eğitimi kanıtlanan verilerle birlikte beyni geliştirdiği de gözlemlenmiştir. Bir müzik aleti çalmak beynin tamamının aynı anda kullanılmasına neden olarak beyni daha da geliştirmektedir. Bu durumda kişide işitsel, görsel anlamda bir gelişme sağlamaktadır. Bu nedenle müzik eğitimi aynı zamanda “Bireye, kendi yaşantısı yoluyla amaçlı olarak belirli müziksel davranışlar kazandırma” olarak da tanımlanmaktadır.

Müzik Eğitimi

     Müzik eğitimi her yaşta alınacak bir eğitimdir. Herhangi bir çalgı çalmak, şan dersleri almak gibi genel müzik eğitimi almak için hiçbir yaş geç değildir. Ancak küçük yaşta alınacak müzik eğitimi birey için farklı sonuçlar doğurmaktadır. Bu kişinin küçük yaşta bir alanda kendini ifade edebilmesiyle birlikte gelen özgüven ve gelişim açısından düşünülebilir. Bu nedenle müzik eğitiminin etkileri her yaşta aynı belirtileri göstermeyebilir. Yapılan araştırmalarda küçük yaş aralığındaki çocukların müzik eğitimi ile beyinlerinin daha esnek yapılı olmalarından kayaklı olarak bilişsel başarılara yol açmaktadır. Ancak bu durum yetişkinlerde tam anlamıyla kanıtlanmamış ve aynı etkiyi yetişkin bir bireyin de göstermesi olası bir durumdur. Bu nedenle müzik eğitimi almak her noktada kişi için bir yarar sağlamaktadır.

Translate »