Ana sayfa » Genel » Neden Müzik Dersi?
muzik_dersi_flut_piyano

Müzik Dersi

   Müzik, yetersizliği olan çocukların eğitimlerinde kullanılan ve tüm gelişim alanlarını da destekleyen bir disiplin alanıdır. Ayrıca yetersizliği olan çocuklarla iletişim kurmada yararlanılacak en etkili yollardan biridir.

   Müzik, diğer insanların yaşamında olduğu kadar, ağır düzeyde zihinsel öğrenme yetersizliği olan çocukların yaşamında da önemlidir. Çocukların bireysel farklılıklarına göre düzenlemelerin yer aldığı bir müzik eğitimi, onların bu alanda yeteneklerini geliştirmelerine olanak sağlar.

  Müzik dersinde bireysel ve gelişim özelliklerine dikkat edilerek plânlama yapılmasına ve her çocuğun performansı doğrultusunda gelişimine uygun olanaklar sağlanmasına çalışılmalıdır.

  Ağır düzeyde zihinsel öğrenme yetersizliği olan çocuklara verilecek müzik eğitimiyle; göz kontağı kurma, sesleri tanıma, sesleri ayırt etme, sesin kaynağını bulma, vücudunu tanıma, basit ritm tutma, basit müzikli oyunlar oynama, yeni sözcükler kazanma, müzik aletlerini öğrenme becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

  Ritm tutma çocukların yaşantısında çok önemlidir. Çünkü çocuk müziği sessizce oturup dinlemez, hareket etmek ister. Ritm ve müzikli hareketler çocuğun kendi yeteneklerini ve bu yeteneklerinin sınırlarını keşfetmesine yardımcı olur. Çocuğun bağımsız davranışlar kazanmasına ve grup etkinlikleri oluşturmasına olanak sağlar. Müzik eğitiminde, ritm ve ses çalışmalarına, doğadaki sesleri ve müziği dinleme, şarkı söyleme, söylediği şarkıyı dramatize etme gibi etkinliklere yer verilmelidir.

  Yürüme, koşma ve sıçrama doğal ritmlerdir. Taklit edilen ritmler ise çocuğun hayal gücünü kullanarak yaptığı hareketlerdir. Çocuk vücudunun çeşitli kısımlarını kullanarak da ritm tutabilir (el çırpma, ayağını yere vurma vb.). Hızlı, yavaş, yüksek, alçak sesler kavramlarla ilişkilendirilerek öğretilebilir. Hızlı bir tempo için atın koşması, yavaş bir tempo için kaplumbağanın yürüyüşü, yüksek bir ses için gök gürültüsü, alçak bir ses için fısıltı kullanılabilir.

  Ritm aletleri müzik çalışmalarında önemli yer tutar. Bu aletler şarkı ve ront öğretimi sırasında kullanılabilir. Şarkılar önce grupla birlikte söyletilmeli ve bütün çocukların katılımı sağlanmalıdır. Çocukların bireysel olarak şarkı söylemesi sonraya bırakılmalıdır. Şarkı söyleme sırasında şarkıya uygun yürüyüşler ve tempo tutmalar ritm duygusunun gelişmesine yardımcı olur.

  Müzik, diğer disiplin alanlarıyla iç içedir. Diğer derslerdeki kavram ve konuların öğretiminde müzik dersinde yer alan becerilerden yararlanılabilir.

GENEL AMAÇLAR

Bu programı başarıyla tamamlayan her öğrenci;
1. Sesleri genel özellikleriyle tanır.
2. Sesler arasındaki temel ilişkileri kavrar.
3. Duygularını müzik yoluyla ifade edebilme becerisi kazanır.
4. Müziğin ritmik boyutundan yararlanarak ritmik hareketlerini yönlendirir.
5. Birlikte müzik etkinlikleri yaparak sevgi, arkadaşlık ve sorumluluk duygusunu geliştirir.
6. Sözlü müzik yoluyla konuşma becerisini geliştirir.
7. Çevresindeki müzik etkinliklerine katılmaktan zevk alır.

ÖZEL AMAÇLAR

1. Ses çıkarma çalışmaları yapar.
2. Sesin yönünü bulur.
3. Ses kaynaklarını tanır.
4. Sesleri ayırt eder.
5. Sesleri taklit etme çalışmaları yapar.
6. Çevresindeki varlıkları hareket hızlarına göre tanır.
7. Çevresindeki varlıkları hareket hızlarına göre taklit eder.
8. Müziğe uygun hareketler yapar.
9. Ritm tutar.
10. Sesini doğru kullanma becerisini geliştirir.
11. Şarkı seslendirir.
12. Grupla şarkı seslendirir.
13. Çalgıları tanır.
14. Çalgıları çıkardıkları seslere göre tanır.
15. Ezgileri sesini ve çalgısını kullanarak seslendirir.
16. Müzikli oyunlarla ilgili beceriler geliştirir.
17. Müzikli oyunlara katılmaya istekli olur.

Translate »