Ana sayfa » Müzik Eğitimi » ‘Sanat eğitimi’ müfredatı belli oldu
Liselerde seçmeli dersler kapsamına alınan “sanat eğitimi” dersinin müfredatı hazırlandı. Derste “müzik”, “görsel sanatlar”, “geleneksel Türk sanatları”, “sahne sanatları” ve “müze eğitimi” olmak üzere 5 alan yer alacak.

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından 9, 10, 11 ve 12’inci sınıflar için hazırlanan dersin müfredatı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının onayından geçti. Sanat eğitimi dersi 9 ve 10. sınıflarda 1, 2 veya 3 ders saati; 11 ve 12’inci sınıflarda ise 1 veya 2 ders saati olarak öğrencinin tercihine göre seçilebilecek. Derslerin işlenişinde uygulamaya ağırlık verilecek.

Müzik alanında piyano, keman, flüt, koro, klarnet, gitar, bağlama, kanun, kaval, ney, ut, tar ve kemane olmak üzere on üç; görsel sanatlar alanında, fotoğraf, grafik tasarım, kısa film ve animasyon olmak üzere dört; geleneksel Türk sanatları alanında hüsnühat, tezhip, ebru, vitray, minyatür ve ahşap oymacılığı olmak üzere altı; sahne sanatları alanında tiyatro, drama ve halk eğitimleri olmak üzere üç, müze eğitimi alanında ise müze eğitimi olmak üzere 1 modül yer aldı. Öğrenciler, bu modüllerden birini bir yıl boyunca 72 saatlik derslerde alabilecek.

MÜZİK
Müzik alanında çalgı eğitimiyle öğrencilerin pek çok zihinsel işlemi bir arada yaparak olaylara estetik bakış açısıyla yaklaşmaları sağlanacak. Eğitim sürecinde öğrencilerin müzik zevki oluşturmaları, çalgıları tanımaları, birlikte müzik yapma becerisi kazanarak sosyalleşmeleri ve müzikal işitme becerilerini geliştirmeleri beklenecek. Ders yılı sonunda öğrencilerin öğrendiklerini paylaşmasını sağlamak ve öğrenmeyi zevkli kılmak amacıyla, konser ve dinleti gibi yıl sonu etkinlikleri düzenlenecek.

GÖRSEL SANATLAR
Öğrenciler görsel sanatlar alanında “fotoğraf”, “grafik tasarım”, “kısa film” ve “animasyon” modülleri ile daha çok uygulamalı eğitimler alacak.
Bu kapsamda öğrencilerin kurgu yapma, görsel yolla iletişim kurma, yaratıcı düşünme, Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma, teknolojiyi kullanma ve eleştirel düşünme gibi kazanımları elde etmesi sağlanacak.

GELENEKSEL TÜRK SANATLARI
Geleneksel Türk sanatları alanında öğrenciler “hüsnühat”, “tezhip”, “ebru”, “vitray”, “minyatür” ve “ahşap oymacılığı” modüllerinde eğitim alacak.
Bu kapsamda öğrencilerin, kurallara uygun çalışma yapma, gözlem yapma, gözlemlediğini uygulama, planlı, özenli ve temiz çalışma yapma, sanat terminolojisini doğru ve yerinde kullanma, tasarım yapma ve estetik algısını geliştirme gibi kazanımlar elde etmesi sağlanacak.

SAHNE SANATLARI
Öğrenciler sahne sanatları alanında tiyatro, drama ve halk eğitimleri olmak üzere 3 modül üzerinde eğitim alacak.Bu kapsamda öğrencilerin, estetik algı, sanatı iletişim dili olarak kullanma, sanatsal çalışmalara katılma, sanat terminolojisini doğru ve yerinde kullanma, gözlem yapma ve kurallara uygun çalışma yapma gibi kazanımlar elde etmesi sağlanacak.

MÜZE EĞİTİMİ
Öğrencilerin müze eğitimi alanında, geniş bir kültürel bakış açısı oluşturarak dünya barışına katkıda bulunabilmeleri, geçmişten günümüze gelişimin nasıl olduğunu anlayabilmeleri, hayatı anlamlandırmak için geniş bir perspektif edinebilmeleri, değişen müzelere uyum sağlamaya yardımcı olabilmeleri ve müze ziyaretlerini yaşam biçimi haline getirebilmeleri amaçlanıyor.

Translate »