Ana sayfa » Eğitim » Sanat ve Müzik

sanat ve müzik

    Sanat bir duygu, düşünce,tasarı ve güzelliğin ifadesidir. Sanat, insanları ve toplumları birbirine yaklaştırıp kaynaştırır. Müzik sanatı da toplumların gelişip kalkınmasında önemli rol oynar.

                              MÜZİK SANATININ DİĞER SANATLARLA İLİŞKİSİ

    Müzik sanatı diğer güzel sanat dalları ile doğrudan ya da dolaylı olarak ilişki içinde olan işitsel bir sanattır.

OPERA: Bestelenmiş tiyatro eseridir. Opera eserleri orkestra, koro ve solistler tarafından seslendirilir. Sahne sanatlarından olan Opera müzikle doğrudan alakalıdır.

BALE: Tiyatro eserinin sahnede dans ve müzik eşliğinde sunulduğu bir sanat dalıdır. Müzik ile doğrudan alakalı bir sahne sanatıdır.

TİYATRO: Yaşanmış ya da yaşanması mümkün olayların sahnede oyuncular tarafından karşılıklı diyaloglar şeklinde canlandırılmasıdır. Sahne sanatı olan tiyatroda sergilenen eserinin anlatım gücünü arttırmak için müzikten dolaylı olarak yararlanılır.

SİNEMA: Sinema sanatında müzik; çevrilen filmin konusunu,belli sahnelerin görüntüsünü desteklemek ve anlatım gücünü arttırmak amacıyla kullanılır.Günümüzde filmler için özel müzikler bestelenmektedir.

MİMARİ: Mimari ve müzik birbirini çok etkilemiştir. Orta çağda müziğin mimariyi etkilemesi sonucu görkemli konser salonları,opera binaları yapılmıştır.Konser salonları da akustik göz önüne alınarak yapılmaktadır.

EDEBİYAT: İşitsel sanatlardan olan edebiyat düşünce ve duyguların söz ya da yazı ile anlatılmasıdır. Bazı şiirler bestelenerek müzik eserleri oluşmuştur. Okunan şiirlerin arkasında kullanılan fon müzikleri de şiirin anlatım gücünü arttırmaktadır.

                                                                    Nedret ALAGÖZ

Görseldeki soruları etkinlik olarak öğrencilerinize gönderebilirsiniz.

sanat ve müzik

Translate »