Ana sayfa » Eğitim » Müzikte Yetenekli misiniz?

Müzik ve Yetenek

Müzikle ilgiliyim ama acaba yeteneğim var mı?

O halde önce ilgi ve yeteneğin ne olduğunu bilmeliyiz. Yetenek ile ilgi farklı şeylerdir. Yetenek, herhangi bir işi yapabilme kapasitemizdir, kabiliyetimizdir. İlgi ise o işi yaparken ondan zevk almak ya da o işi yapmaya istekli olmaktır. Bir başka fark ise ilginin, belli dönemlerde çeşitli sebeplerden dolayı ( yaş, çevre )değişimler göstermesidir.

Kişi müzik yeteneğine sahip olabilir ancak bu yeteneğini kullanma, açığa çıkarma durumu yoksa o yetenek zamanla körelecektir. “Çocuklar bilgi, beceri ve yetenekleri doğrultusunda eğitilmelidir” görüşüne vurgu yapan Milli Eğitim Temel Kanunu, işte buradan hareketle okullarda bu yönlerde çalışmalar yapmaktadır. Okullarımızdaki Beden Eğitimi, Resim ya da Müzik dersleri bireysel farklılıklar gösteren yeteneklerimizin açığa çıkarılması, fark edilmesi ve geliştirilmesi içindir. Ancak bugün ülkemizdeki temel sıkıntılardan biri sadece sözel ve sayısal yetenekler varmış gibi hareket edilmesinden kaynaklıdır. Genel olarak müzik bir yetenek Müzik işidir ancak müzik eğitimi, sadece profesyonel müzisyen olacak çocukların eğitimi değil, tüm çocukları kapsar. Amacı da insana, müziği sevdirmek, müzik yapma, dinleme alışkanlığı sağlamak, yargılama becerisini kazandırmak, zevk düzeyini, estetik anlayışını yükseltmektir. Müzik yeteneği büyük oranda genetiktir. Müzik yeteneği diye kastedilen şey kişinin seslere ve ritme karşı gösterdiği tepki, duyarlılıktır. Müzik yeteneği olan kişilerin genel özellikleri şunlardır:

1 – Daha bebekliğinden itibaren kendisine dinletilen müziği seçer, ayırt ederler.

2 – Ritim duyguları ve hareket yetenekleri oldukça gelişmiştir. Dinledikleri herhangi bir müziğin ritmine uygun el çırpar ya da hareket – dans edebilirler.

3 – Duydukları melodileri kolay hatırlar ve tekrarlama gücüne sahiptirler.

4 – Müzik etkinliklerinde bu yeteneği geliştirilebilen diğer insanlara kıyasla daha başarıları olurlar.

5 – Çalgı öğrenmede daha başarılı oldukları görülmüştür.

[xt_go_advt_1]

[xt_go_advt_2]

Translate »