Ana sayfa » Genel » Öğreteceğimiz şarkıyı seçerken nelere dikkat etmeliyiz?
390990-3-4-6fe29

Şarkı Öğretimi

  • Seçilen şarkının öğrencinin düzeyine uygun olması ve öğrencinin müziksel gelişimine hizmet etmesi
  • İlköğretim programındaki amaçlara ve hedeflere uygun olması
  • Hedef davranışları kapsaması ve hedef davranışların öğretilmesinde işe yaraması
  • Konuya uygun olması
  • Genel ve özel müziksel öğrenme/öğretme ilke, yöntem ve tekniklerine uygun olması
  • Öğrenme-öğretme durumlarında anlamlı işlevler görmesi
  • Sınama/ölçme durumlarında kullanılır olması
  • Müziksel yapı, doku ve üslup bakımından gerekli derecede veya yüksek nitelikte olması
  • Başka anlatım biçimleriyle desteklenebilir ve zenginleştirilebilir olması

     Yukarıda sıralanan ölçütler dışında; şarkı konularının ezgi ve sözler açısından neşeli bir hava taşıyor olması, çocuklara korku, karamsarlık, nefret gibi duyguları hissettirebilecek şarkılardan uzak durulması gerekmektedir. Mümkün oldukça oyunlaştırılabilir bir yapıya sahip şarkıların seçilmesi ve çocukların bedensel hareketlerle de şarkıya katılımlarının sağlanması gibi, dersi daha eğlenceli hale getirebilecek unsurların da dikkate alınması gerektiği düşünülmektedir.

Prof. Ali Uçan

Translate »