Ana sayfa » Duyurular » “1 KASIM MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ GÜNÜ” KUTLU OLSUN

Mustafa Kemal Atatürk

           Başkomutan ve Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde Türk Ulusu Kurtuluş Savaşını  9 Eylül 1922’de büyük bir zaferle tamamladı ve 29 Ekim 1923’te Cumhuriyeti ilan etti. Bu büyük başarıların ardından ülkemizde yine Atatürk’ün öngörüsü ve önderliğiyle her alanda “çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkma”yı hedefleyen bir dizi devrim, atılım yaşandı. Bu çağdaş devrimlerin, atılımların en önde gelenlerinden biri de müzik, sanat eğitimi alanında yapıldı. TBMM’nin 1924 yılının 3 Mart günü kabul ettiği üç devrim yasasının yaşama geçirildiği günlerde Atatürk’ün sanat eğitimi alanında çok önemli bir düşüncesi, projesi vardı. Bu düşüncesinin; Musıkî Muallim Mektebinin hazırlıklarına başlamak ve okulu açmak üzere Osman Zeki Üngör’ü görevlendirdi. İstiklâl Marşımızın da bestecisi olan Müzik eğitimcisi, besteci, orkestra şefi ve keman sanatçısı Osman Zeki Üngör, aynı zamanda Saray Orkestrasını Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasına dönüştürmüştü. Cumhuriyetimizin gereksinim duyduğu müzik eğitimcisini, sanatçıyı yetiştirmeyi amaçlayan Musıkî Muallim Mektebi, çağdaş eğitim öğretim kurumlarının en başta gelenlerinden biri olarak Osman Zeki Üngör yönetiminde 1 Kasım 1924 günü Ankara’da açıldı. Osman Zeki Üngör, bugünkü çağdaş müzik öğretmenliği bölümlerimizin, konservatuvarlarımızın, müzik, sahne sanatları fakültelerimizin temelini oluşturan Musıkî Muallim Mektebinde on yıl süreyle müdürlük eğitimcilik yaptı.

            Kuruluş ve örgütlenme geçmişi 1950’lere uzanan, son yirmi yıldır kesintisiz biçimde Türk müzik eğitimcilerini ulusal ve uluslararası düzeyde temsil eden Müzik Eğitimcileri Derneği(MÜZED) Merkez Yönetim Kurulu 20 Ekim 2018 tarihli toplantısında Dernek Onursal Başkanımız Prof. Dr. Ali Uçan’ın önerisi ve oybirliğiyle bir karar aldı: Bu karara göre Musıkî Muallim Mektebinin kuruluşunun  94. Yılı olan bugünden itibaren 1 KASIM, MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ GÜNÜ olarak kabul etmiştir. Her yıl 1 Kasım günlerinde Türkiye’de müzik öğretmenliğinin, müzik eğitiminin durumu, sorunları, önümüzdeki görevler, çözüm önerileri dile getirilecek, bilimsel, sanatsal, kültürel etkinlikler düzenlenecektir.

            MÜZED Merkez Yönetim Kurulu olarak 1 Kasım Günü bu kararımızı müzik eğitimi yapan kurumlarla, basınla ve kamuoyuyla paylaşıyoruz. MÜZED İstanbul Şubesi Başkanı Selçuk İşcan’la birlikte İstanbul’daki üyelerimiz ve dostlarımız bugün Musıkî Muallim Mektesinin Kurucusu Osman Zeki Üngör’ün İstanbul Karacaahmet Mezarlığındaki kabrini ziyaret etmiştir. Aynı saatlerde de Ankara’da MÜZED Onursal Başkanı Prof. Dr. Ali Uçan, Genel Başkan Refik Saydam’la birlikte yönetici üye ve dostlarımız Musıkî Muallim Mektebinin devamı Gazi Eğitim Enstitüsü Müzik Bölümünün kuruluşuna, gelişimine büyük emekleri geçmiş müzik eğitimcisi, besteci, piyanist Eduard Zuckmayer’in Ankara Cebeci Asrî Mezarlığındaki kabrine yapılan ziyarette yer almıştır. Zuckmayer’in Mezarına ziyareti ve anma etkinliğini düzenleyen Çankaya Belediyesini, Goethe Enstitüsünü ve Alman Büyükelçiliğini kutlarız.

           Genç Cumhuriyetimiz  1920’lerdeki atılım yıllarında sınırlı bütçesinden ayırdığı olanaklarla tamamen kendine özgü Müzik Öğretmen Okulu modelini yaratmış, bugünkü müzik eğitimi birikimimizin temellerini atmıştır. Ülkemizin, müzik eğitimi, öğretmenliği alanında 94 yıllık bu çok önemli deneyimin ışığında bugün de atacağı adımlar, çözeceği sorunlar vardır:

2018 MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ GÜNÜNÜN ÇAĞRISI

  • 1980’lerden itibaren YÖK yapılanması ve üniversiteler içinde yerini alan Müzik Anabilim dalları yeniden “Bölüm” olarak düzenlenmeli; üniversitelerin bilimsel, sanatsal, yönetsel özerkliği sağlanarak ve bu alana yatırım yapılarak müzik öğretmenliğinin niteliksel, niceliksel gelişimi sağlanmalıdır.
  • Bütün öğretim kademelerinde müzik dersi haftada en az iki saat zorunlu ortak dersler arasında yerini almalı, derslere her düzeyde mutlaka müzik dal öğretmeni girmelidir.
  • Öğretim programları, ulusal düzeyde müzik eğitimi alanındaki zengin birikimin ışığında; uluslararası düzeyde yeni yaklaşım ve yöntemler de incelenerek; bilimsel, sanatsal birikim, deneyim, liyakat esas alınarak demokratik yöntemlerle görevlendirilecek alan uzmanları, program geliştirme uzmanları ve müzik öğretmenlerinin katılımlarıyla yeniden hazırlanmalıdır. Bu programlara uygun biçimde aynı yöntemle yetkin ders kitapları yazılmalıdır.
  • Okullarda mutlaka müzik odaları, çok amaçlı salonlar açılmalı; her okul gereksinim duyulan çalgılarla, müzik, ses araçlarıyla donatılmalı, öğrencilerin sanata ilgi duyacağı, seveceği, sanatı öğrenip kendini sanatla ifade edebileceği, korolarda, çalgı gruplarında görev alacağı bir iklim yaratılmalıdır.
  • Millî Eğitim Bakanlığı içinde okullardaki müzik ve sanat derslerinden, güzel sanatlar liselerinden sorumlu olacak Güzel Sanatlar Eğitimi Genel Müdürlüğü kurulmalıdır.
  • Devlet Senfoni orkestralarımız, operalarımız, çoksesli ve geleneksel korolarımız, topluluklarımız yurt düzeyinde yaygınlaştırılmalı, mevcut sanat kurumlarımızdaki eksik kadrolar tamamlanmalı, konservatuvar mezunu gençlerimiz bu kurumlarda istihdam edilirken halkın nitelikli sanatı yaşama hakkı sağlanmalıdır.

Devletin bu sorunları ve çözüm önerilerini gündemine alması, adım atılabilmesi ancak işin asıl sahipleri olan müzik eğitimcilerinin, velilerin kendi sorunlarına sahip çıkabilmeleri, dayanışmaları, güçlerini birleştirmeleri, meslek kuruluşlarında demokratik olarak örgütlenmeleri ile olanaklıdır.

            “1 KASIM MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ GÜNÜ” MÜZİK EĞİTİMCİLERİ, SANATÇILARI TOPLULUĞUMUZA, ULUSUMUZA KUTLU OLSUN!

 

Refik SAYDAM

Müzik Eğitimcileri Derneği (MÜZED) Merkez Yönetim Kurulu adına

Genel Başkan

Translate »