Ana sayfa » Eğitim » Atatürk ve Müzik Dersi Öğretim Programı (2018-2019)

İyi günler, sevgili site üyeleri!
Müzik dersi gören bir öğrenci olarak sizlere yeni müzik dersi öğretim programı ile ilgili bir “eksiği” göstermeye çalışacağım. Başka bir forumda da bu konu ile ilgili bir paylaşımda bulunmuştum. Sizden isteğim, yorumlar aracılığı ile görüşlerinizi bildirmeniz.

Geçtiğimiz eğitim-öğretim dönemine kadar uygulanan program ile TTKB’nin kabul ettiği yeni programı, Atatürk ile ilgili kazanımlar bağlamında karşılaştırmaya çalıştım. Elimde olan kaynaklar ile kazanımları yüzeysel olarak yazdım, yani kelimesi kelimesine eklemedim. Buyurun:

1. Sınıf:
2017’ye kadar birinci sınıflarda Atatürk ile ilgili şarkıları tanıma ve düzeyine uygun olarak seslendirme, müzik yoluyla Atatürk’ü daha çok sevme, Atatürk ile ilgili müzik etkinliklerine katılma kazanımları işleniyordu. Yenilenen müfredatta ise Atatürk ile ilgili müzik etkinliklerine katılma ve Atatürk’ün sevdiği şarkı/türküleri öğrenme kazanımları yer almaktadır. Ancak “Atatürk ile ilgili müzik etkinliklerine katılma” kazanımının her sınıf düzeyinde yer aldığı göz önüne getirildiğinde 1. sınıf kazanımlarının epeyce daraltıldığı görülmektedir.

2. Sınıf:
İkinci sınıf düzeyinde “Atatürk’ü anlatan şarkıları ayırt etme ve anlamına uyacak biçimde söyleme, Atatürk ile ilgili müzik etkinliklerine katılma” şeklinde işlenen kazanımlardan yalnızca her sınıf düzeyinde işlenen Atatürk ile ilgili müzik etkinliklerine katılma kazanımı kalmıştır. İkinci sınıf düzeyinde Atatürk-müzik ilişkisi ile ilgili kazanımlar yok denecek kadar azaltılmıştır.

3. Sınıf:
2017’ye kadar bu sınıf düzeyinde “Atatürk ile ilgili şarkılar etkili biçimde söyleme, Atatürk’ü konu alan şarkı dağarcığı oluşturma ve geliştirme, Atatürk’le ilgili etkinliklere katılma” kazanımları yer alıyordu. 2. sınıfta olduğu gibi Atatürk/müzik ilişkisini konu alan kazanımlar neredeyse bütün olarak çıkarılmış, yalnızca “Atatürk’le ilgili etkinliklere katılma” kazanımı kalmıştır.

4. Sınıf:
Atatürk/müzik ilişkisi ile ilgili “Atatürk’ü anlatan marş ve şarkıları tanıma, anlamına uygun biçimde söyleme” kazanımları çıkarılmış, yalnızca “Atatürk’le ilgili etkinliklere katılma” kazanımı kalmıştır. İkinci ve üçüncü sınıf düzeylerinde yaşanan azaltma burada da yaşanmıştır.

5. Sınıf:
2017’ye kadar 5. sınıflarda işlenen Atatürk’le ilgili etkinliklere katılma, Atatürk’ün güzel sanatlara ve onun içinde müziğe verdiği önemi kavrama ve araştırma, Atatürk’ün sevdiği şarkı/türküleri tanıma konuları güncellenerek Atatürk’le ilgili etkinliklere katılma ve Atatürk’ün müziğe verdiği önemi kavrama ve araştırma şeklini almıştır. Sadeleşme olduğu görülmektedir.

6. Sınıf:
Önceki program ile bu program arasında büyük farklar yoktur. Atatürk’ün müzik ve Türk müziği ile ilgili görüşlerini, düşüncelerini kavrama ve araştırma, Atatürk’le ilgili etkinliklere katılma kazanımları aynen yer almaktadır. Bunun dışında, 5. sınıftaki “Atatürk’ün sevdiği şarkı ve türküler” tanıma kazanımı 6. sınıfa aktarılmıştır. Zenginleşme olduğu göze çarpmaktadır.

7. Sınıf:
Atatürk’ün Türk müziğini geliştirmeye verdiği önemi anlama, Atatürk’ü konu alan müzik eserlerini dinleme ve seslendirme, Atatürk’le ilgili etkinliklere katılma” şeklindeki kazanımlar “Atatürk’ün Türk müziğinin geliştirilmesi doğrultusundaki söz, anı ve çalışmalarını anlama, Atatürk’le ilgili etkinliklere katılma” şeklinde güncellenmiştir. Bir kazanım çıkarılmış, diğeri ise genişletilmiştir.

8. Sınıf:
Önceki müfredatta, sekizinci sınıf düzeyinde “Atatürk’ün Türk müziğini geliştirmek amacıyla açtığı kurumlar ve yurt dışına gönderdiği müzik sanatçılarını araştırma, Atatürk’ün güzel sanatlar ve onun içerisinde müziğe verdiği önemi kavrama, Atatürk’le ilgili etkinliklere katılma” kazanımları yer alırken bu müfredatta “Atatürk’ün güzel sanatlar ve müziğe verdiği önemi kavrama, Atatürk’le ilgili etkinliklere katılma” biçiminde daraltılmıştır. Çıkarılan kazanımın 7. sınıfta daha dar biçimde yer aldığı düşünüldüğünde bu kazanımın -eksik bırakılmasa da- önemsizleştirildiği görülebilir.

9. Sınıf:
Daha önceden 8. sınıfın devamı niteliğinde gözüken 9. sınıf müzik kazanımları, yeni müfredatta ciddi şekilde elden geçirilmiştir. Önceden müfredatta bulunan Atatürk’ün müziğe verdiği önemi sözleri üzerinden kavrama ve Atatürk’ün müzik görüşü doğrultusundaki çalışma ve gelişmeleri araştırma konuları tamamen çıkarılmış ve 9. sınıf müzik dersinde Atatürk/müzik ilişkisi bağlamında kazanım/konu kalmamıştır.

10. Sınıf:
Atatürk konulu eserleri seslendirme, Atatürk’ün sevdiği şarkı/türkü dağarcığı oluşturma, şeklindeki kazanımlar çıkarılmış, yeni müfredatta yalnızca “Atatürk’ün güzel sanatlar ve müziğe verdiği önemi sözleri yoluyla kavrama” kazanımı yer almıştır.

11. Sınıf:
Atatürk’ün eğitim amacıyla yurt dışına gönderdiği sanatçıları ve eserlerini tanıma-dinleme” kazanımı aynen yer almıştır. Ayrıca “Atatürk’ün sevdiği/şarkı türkü dağarcığı oluşturma” kazanımı eklenmiştir. Zenginleşme görülmektedir.

12. Sınıf:
Önceki müfredatta yer alan “Atatürk’ün sevdiği şarkı ve türküleri seslendirme, Atatürk konulu marşları seslendirme ve sergileme, Atatürk döneminde açılan müzik kurumlarını tanıma” kazanımları çıkarılmış ve Atatürk/müzik ilişkisi doğrultusunda hiçbir kazanım kalmamıştır. Müzik kültürü anlamında Cumhuriyet dönemi sonrası Türk müziği konuları işlenirken Atatürk’ten bahsedilmeyecek olması doğru görülmemelidir.

Sonuç olarak ülkemizdeki kimi okullar ve anne-babalarca ders olarak görülmeyen, zümre toplantılarında kazanımların çoğunun uygulanmaması kararı alınan, yeteri kadar özen gösterilmeyen, doğuştan yetenekli çocukların dahi tespit edilemediği önemsiz (!) ve gereksiz (!) müzik dersinin temel yeterliliklerinden biri olan Atatürk’ün müzik ile olan ilişkisini önceki ve şimdiki öğretim programları temelinde karşılaştırdım. Görüş bildirmeniz dileğiyle…

(Not: Önceki müfredatta (1-12) Atatürk ilişkili toplam kazanım sayısı ~ 34
Yenilenen müfredatta (1-12) Atatürk ilişkili toplam kazanım sayısı ~ 16
Görüldüğü üzere kazanım sayıları yaklaşık olarak yarıya indirilmiştir.)

1 thought on “Atatürk ve Müzik Dersi Öğretim Programı (2018-2019)

Comments are closed.

Translate »