Ana sayfa » Eğitim » Eski Medeniyetlerde Müzik

Mısır : M.Ö. 2850-332

Çalgı çalmak kahraman erkeklere değil nazlı kadınlara yakışır düşüncesi hakimdir. Müzik ,dini törenlerin ve dansların olduğu gibi,gündelik yaş**ın bir parçası ve eğlence aracıdır. Davul,Arp, def, darbuka,sistron, Çifte Flüt trompet, Üçgen arp, kitara Su basılarak işleyen org önemli çalgılardır.
Sümerler : M.Ö. 4000-2300
Müzik dinsel tapınma törenlerine Özgü gizemli bir güç taşır ve Şarap ve aşk gibi dünyasal zevklerin sesidir. İki değnekle çalınanSantur Flüt, Lir,Arp, kamış , düdükler ve davullar, daha sonraları trompetler
Çin : M.Ö. 2850-332
İlk olarak müzik eğitimde kullanılır. Çin tapınaklarında ve saraylarında büyük bir koronun ve sayıları üçyüze varan orkestra çalgılarının varlığından söz edilir. Çin tiyatrosunda müzik olayları ve perdeleri birleştirici bir öğe olarak kullanılmıştır. Davul, zil, sistron, bambu flüt.,ağız orgu,çeşitli gong ve çanlar.
Hindistan : M.Ö. 2000
Veda adı verilen dört kutsal kitaptan biri olan Samoveda dünyanın notaya alınmış en eski ezgilerini kapsar. Oldukça karmaşık bir müzik kuramı olan hint müziği,melodi çizgisini simgeleyen ragalar ve ritmi belirleyen tala’lardan oluşmaktadır. En eski çalgı armudi gövdesiyle yedi teli olan vina dır. Bir çeşit tanbur olan, Şikara, iki telli, sitar, Mızrapla çalınan Rebab, Tavana asılarak çalınan ağır ve büyük bir boru şeklindeki ramsinga, Glockenspiel ‘e benzeyen Kinneri, Büyük davullar, nakkare, boyuna asılan davul, dümbelek, darbuka, çıngırak,ziller
Yunan : M.Ö. 2500
Müzik önceleri dinsel içeriklidir. Şenliklerde, tanrıların ve yarı tanrıların yaş**ındaki olaylar , pontomim dansları,çalgı eşliği ve danslarla dile getirilir. Erkeklerden oluşan korolar, Koro ile aynı sesi yada Bir oktav üstünü seslendiren Çalgılar Aula,Flüt ve Kitara en eski eşlikçi yunan çalgılarıdır

Translate »