Ana sayfa » Eğitim » İlk ve Ortaokullarda Dönem Sonu İşlemleri
somestr_tatili_

İlk ve Ortaokullarda Dönem Sonu İşlemleri

1-) 2013-2014 öğretim yılı 1. Dönem Sınav Tarih ve notlarının eksiksiz girilmesi,

2-) Her dersten mutlaka en az 1 tane Ders ve Etkinliklere Katılım notunun verilmesi,

3-) Proje ve Performans ödevleri verilmiş ise bunlara dair değerlendirme formlarının tutulması ve notlarının e-Okul Sistemine işlenmesi, Proje ödevlerinin öğretmen tarafından saklanması,

4-) E-Okul sisteminde bulunan Karne Bilgileri – Öğretmen Görüşünün Şube Rehber öğretmenlerince mutlaka her öğrenci için girilmesi

5-) Davranış notlarının eksiksiz girilmesi,

6-) E-Okul sistemi içerisinde Şube Rehber öğretmenlerince Sınıf Kitaplığı oluşturulduktan sonra her öğrencinin okumuş olduğu kitapların girilmesi,

7-) Karnelerin Ortalarına Okul Mührünün basılması, Davranış Çizelgeleri, Not Çizelgelerinin Branş öğretmenlerince mutlaka imzalanması, birer nüshalarının alınması.

8-)Sınıf ders defterlerinde eksik konu ya da imzaların tamamlanması.

9-)Sınıf şube rehber öğretmenleri tarafından sosyal etkinlikler tamamlandı butonu mutlaka işaretlenerek kaydedilmesi.

10-)Bep planı uygulanılan öğrencilere 1. dönem not ortalaması 45 puanın altında verilmemesi.

11-)Mazeretleri nedeniyle okula gelmeyen derslere girmeyen öğrencilerin yazılı sınavlarının yapılarak notları okul idaresi ile işbirliği yapılarak girilmesi.

12-) 1. Dönem Mazeretsiz olarak yazılı ve uygulamalı sınavlara katılmayan öğrencilere; yazılı, performans ve der içi-ders dışı etkinlikler bölümlerine G(Girmedi) harfi yazılmalıdır.

13-)Öğrencilerden e okulda dosya bilgileri eksik yada yanlışlıklar var ise şube rehber öğretmenleri tarafından doğru bir şekilde düzeltilerek doldurulmalıdır.

14-) Öğretmen nöbet defterinde imzası bulunmayan öğretmenlerin nöbetleri bulunan günleri İmzalaması,

15-)1.Dönem not çizelgeleri okul idaresi tarafından çıkarılıp öğretmenlere verilecektir.

16-)1.kanaat dönemi not çizelgelerinin Müdür Yardımcısına imzalanarak teslim edilmesi.

17-)Not çizelgelerinde eksik ve hatalı olanların düzeltilmesi, imzalanması ve idareye teslim edilmesi,

18-)23 Ocak tüm şube rehber öğretmenlerin okullara gelerek karneleri imzalayıp okul idaresine teslim edeceklerdir.

19-)24 Ocak günü tüm sınıf şube rehber öğretmenleri kendi sınıflarının karnelerini sınıfta vermek üzere okulda hazır bulunacaklardır.

20-)İlköğretim kurumları Yönetmeliğinin 107. Maddesine göre Teşekkür, Takdir, Başarı, Üstün Başarı gibi belgeler konusunda Sınıf Rehber Öğretmenleri tarafından öğrencilere gerekli rehberliğin yapılması,

Ödüllendirilecek Davranışlar ve Ödüller

Madde 107 — Okul Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulunca, örnek davranışları ile derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren öğrenciler;

a) (Değişik: 21/07/2012 – 28360 RG) Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarının bütün sınıflarında puan ortalaması Türkçe dersinden 55.00, diğer derslerin her birinden 45.00 puandan aşağı olmamak şartı ile tüm derslerin dönem ağırlıklı puan ortalaması 70.00-84.99 olanlar “Teşekkür,

b) (Değişik alt bent : 5.10.2007/26664 RG) 85.00 puan ve yukarı olanlar “Takdirname,”

c) (Değişik alt bent : 5.10.2007/26664 RG) Üç öğretim yılının her döneminde üst üste Takdirname alanlar “Üstün Başarı” ( EK-7 ),

ç) (Ek alt bent : 05.10.2007/26664 RG) Üç öğretim yılının her döneminde üst üste Teşekkür ya da dönemlerin herhangi birinden veya bir kaçından takdirname, diğerlerinden teşekkür alanlar “Başarı” (EK- 7/1) belgesi ile ödüllendirilir.

(Değişik: 21/07/2012 – 28360 RG) Ayrıca, ilköğretim kurumlarının tüm sınıflarında derslerindeki başarı durumuna bakılmaksızın;

a) Ulusal ve uluslararası yarışmalara katılarak ilk beş dereceye giren,

b) Çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerde üstün başarı gösteren

öğrenciler “Onur Belgesi” (EK-8) ile ödüllendirilir. Bu ödüller, e-okul sisteminin ilgili bölümüne işlenir. Öğrenci Davranışları Değerlendirme Kurulunun toplantı tarih ve karar numarası ödül belgesinin tarih ve numarası olarak kabul edilir.

Yorum yaparak destek olabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

Paylaşım
Translate »