Ana sayfa » Duyurular » Sanat ve spor derslerinin saati artıyor (muş)

meb kanun ve yönetmelikler

Milli Eğitim Bakanlığınca uzun süredir yapılan hazırlıkları ve yapılan yeni müfredatın ayrıntıları ortaya çıkmış. Müzik öğretmenlerini ilgilendiren bölümler şöyle;

“Bakanlığın müfredat çalışmaları kapsamında, bazı kademelerdeki derslerin sayısında azalma ve sadeleşme yapılacak. Resim ve müzik gibi sanat, beden eğitimi gibi spor derslerinin ise haftalık ders saati 2’ye çıkarılacak.”

Bazı derslerin birleştirilerek verilmesi sağlanacak. Seçmeli derslerin çeşitliliği çoğaltılacak ancak bazı seçmeli derslerin kazanımları zorunlu derslerin içerisine yerleştirilecek. (BURASI KAFAMIZI KARIŞTIRIYOR.)

Sosyal medyada öğretmen arkadaşlarımızın sıklıkla paylaştığı ve başlıkta ki yazıyı okuyup heveslenen olmak istemiyorum. Yaşadığımız deneyimlerdendir sanıyorum. (Her 24 Kasım Öğretmenler gününde maaşımızın artacağı, yok bir aylık ikramiye verileceği balonlarını benden iki kuşak eskiler bile biliyor.)

Umarım bu da uçmaz.

MÜZED (Müzik Eğitimcileri Derneği) başkanımız Sayın Refik Saydam ve Müzed heyeti 2011 yılında dönemin Milli Eğitim Bakanı olan Ömer Dinçer’e, müzik dersi’nin ve sanat anlayışının nasıl gelişebileceğini ve yapılacak olan işlerin neler olduğunu anlatmışlardı. Aradan geçen 6 yılda çok şey değişti belki. Ama istekler aynı duruyor; (okumanızı tavsiye ederim)

  • Müzik dersine haftada en az iki saat süre ayrılmalı,
  • Her okula en az bir müzik dal öğretmeni atanmalı,
  • Müzik programları, çağdaş, demokratik yöntemlerle yeniden yazılmalıdır.
  • Anadolu Güzel Sanatlar liseleri ve Spor liseleri kuruluş felsefesine uygun olarak ayrı ayrı yapılandırılmalı ve öğretmen, bina, ara, gereç eksiklikleri giderilmeli,
  • Üniversitelerin Müzik “Ana Bilim dalları”, müzik eğitimciliğinde uzmanlaşma olabilmesi için geçmişte olduğu gibi “bölüm” olarak düzenlenmelidir.
  • Halk Eğitimi Merkezlerine yeterli sayıda müzik eğitimcisi atanmalıdır, ,
  • Öğretmenler hizmet içi eğitimle de yetiştirilmelidir.
  • Millî Eğitim Bakanlığı içinde Güzel Sanatlar Eğitimi Genel Müdürlüğü kurulmalı, kanun hükmünde kararname ile kaldırılan Okul İçi Beden Eğitimi İzcilik ve Spor daire Başkanlığı yeniden oluşturulmalı; TTK üyelerinden en az biri güzel sanatlar eğitimi alanından atanmalıdır.
  • Millî Eğitim mevzuatında alınacak kararların ve yapılacak değişikliklerin; öğretmenlerin, üniversitelerin, uzmanların, ilgili kitle örgütlerinin katılımlarıyla olgunlaştırılması, karar süreçlerinde mutlaka Anayasa’nın başlangıcında yer alan Atatürk ilke ve devrimleri, laik, demokratik cumhuriyet hedeflerine bağlı kalınarak, demokratik bir yöntem izlenmesi gereklidir.

Translate »