Ana sayfa » Eğitim » Sanat Nedir?
Sanat sadece resim, heykel, senfoni demek değildir. Sanat, “Hayatı anlayan zekânın onu en ilgi çekici, en güzel biçimlere sokması demektir.” şeklinde tanımlanmıştır.
Tolstoy  “İnsanın  bir zamanlar yaşamış olduğu  duyguyu  kendinde canlandırdıktan sonra  aynı duyguyu    başkalarının  da hissedebilmesi   için hareket, ses, çizgi, renk  veya kelimelerle belirlenen biçimlerle ifade etme ihtiyacından sanat ortaya çıkmıştır.” der.

Sanatlar genel olarak iki büyük sınıfa ayrılır:

       1- Mekanik sanatlar; elle ve âletlerle yapılan sanatlardır. Dokumacılık, duvarcılık, dülgercilik,   marangozluk, demircilik vb. Bu mekanik sanatlara Türkçe’de genellikle “zanaat” kelimesi karşılık olarak kullanılır.
       2- Güzel sanatlar; estetik duygular uyandıran, güzellikle ilgili sanatlardır. Güzel sanatlar şu şekilde gruplandırılmaktadır:
a)      Hacim sanatları; üç boyutlu sanat çalışmalarıdır. Heykel, seramik, anıtlar vb.
b)      Dil sanatları; edebiyat ve yazı türlerini kapsayan sanatlardır. Roman, hikâye, şiir, deneme, tiyatro metni, film senaryosu vb.
c)       Ses sanatları; müzik ve bütün türlerini kapsayan sanatlardır. Halk müzikleri, klâsik müzikler vb.
d)      Yüzey sanatları; tüm iki boyutlu sanat çalışmaları yani bir eni ve bir boyu olan kâğıt veya tuval üzerine, bir duvar ya da kumaş üzerine uygulanan sanatlardır. Resim ve türleri  (yağlı boya,  sulu boya, baskı sanatları, afiş, grafik çizimler), duvar resmi, minyatür, karikatür, fotoğraf, batik, süsleme vb.
e)      Mekân sanatları; iç ya da dışmekânıiçine alan ya da düzenleyen sanat dallarıdır. En başta mimari olmak üzere  (bahçe mimarisi, peyzaj mimarisi),  çevre düzenlemesi gibi mekâna ilişkin tüm tasarım çalışmalarıdır.
f)       Hareket sanatları; insanın, bedeniyle anlatım gücü kazandırdığı sanatlardır. Bale, dans türleri, halk dansları, pandomim vb.
g)      Dramatik sanatlar; insanın eyleme dönüşmüş ifadelerle kendini veya bir olayı, bir olguyu anlattığı sanatlardır. Tiyatro, opera, müzikal oyun, kukla gibi sahne sanatları,  sinema,  gölge oyunu gibi türler buna örnek olarak gösterilebilir.

Translate »