Ana sayfa » Genel » 2015/2016 Müzik Özel Yetenek Sınav Tarihleri
yetenek-sinavi-ile-girilen-bolumler

müzik yetenek sınavları

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ GSF
apps.nisantasi.edu.tr/ozel-yetenek/

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ GSF
aday.beykent.edu.tr/#section-zel-yetenek

BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
www.bilgi.edu.tr/tr/haberler-ve-etkinlikler/haber/4838/2015-2016-ozel-yetenek-snavlar/

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ  GSF
www.gsf.hacettepe.edu.tr/gs_sinav_prog.html

AYDIN  ÜNİVERSİTESİ  GSF
etkinlik.aydin.edu.tr/haber_detay.asp

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ
www.yeniyuzyil.edu.tr/Duyuru/OzelYetenek20152016.aspx

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
aday.halic.edu.tr/oy_kontenjanlar_puanlar_ucretler.aspx

aday.halic.edu.tr/oy_sinav_sekilleri.aspx

IŞIK ÜNİVERSİTESİ GSF
www.isikun.edu.tr/akademik/guzel-sanatlar-fakultesi/gsf-aday-ogrenciler/ozel-yetenek-sinavi

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ  GSF
www.dogus.edu.tr/tr/haberler/haber_detay.asp

HALİÇ  ÜNİVERSİTESİ    GSF
www.halic.edu.tr/tr/tr/duyurular/ucretsiz-ozel-yetenek-sinavlarimiz-baslamistir

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

http://www.aku.edu.tr/web/Default.aspx?ID=15JQM43NDAU58286AQ101

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

https://www.inonu.edu.tr/tr/duyuru/12777

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ

http://www.adaybilgi.bilkent.edu.tr/mssf.html

Liste Güncellenecektir.

ÜNİVERSİTELERİN YETENEK SINAV YÖNERGELERİ

( Aşağıdaki Yönergeler örnektir.Her Üniversite aşağıdaki maddelerden ayrı koşullar koyabilirler. Bunun için mutlaka hangi üniversitenin sınavına girecekseniz mutlaka o üniversitenin yönergelerine bakınız.)

Açıklamalar/Koşullar                                                                                                                                                                                                                                                              Adayların YGS puan türlerinden en az birinden 180 ve üzeri puan almaları gerekmektedir.

Ön Kayıt İçin İstenen Belgeler

a-Dilekçe

b-YGS Sonuç belgesinin fotokopisi (2 adet),

c-Fotoğraf 4,5*6 cm. ebadında (2 adet -kılık kıyafet yönetmeliğine uygun ve yeni çekilmiş)

d-Resmi Onaylı nüfus cüzdanı örneği,

e-Adayın kayıt ücretini ödediğine dair banka dekontu.

Her aday müzikle ilgili öz geçmişine ilişkin hazırlanan formu dolduracaktır.

Sınav Öncesi Eğitim                                

Madde 3- Sınav öncesi eğitimin amacı, adayları yetenek sınavlarına hazırlamaktır. Bu programda adaylara müziksel dikte, solfej, deşifre, sesleri yükseklik ve adları ile tanıma, ayrıca sesleri ezgisel ve armonik olarak duyma, ezgi ve ritm tekrarlama ve sesini doğru kullanabilme becerileri kazandırılır.

Sınav Komisyonlarının Oluşturulması ve Sınav Programları

Madde 4- Eleme Sınavı ve Seçme sınavında görevlendirilecek 8 kişilik değerlendirme komisyonu, öncelikle öğretim üyelerinden başlayarak; sırayla işitme, çalgı ve ses eğitimi derslerine giren öğretim elemanlarından oluşur. Branşında birden fazla öğretim görevlisi olması durumunda ad çekme yöntemi uygulanır. Değerlendirme Komisyonu Üyeleri Bölüm Başkanının önerisi ve Dekanın onayı ile tespit edilir. Bu komisyon, eleme sınavında iki komisyon halinde, seçme sınavında ise tek komisyon halinde görev yapar.

Madde 5- Eleme sınavı ve seçme sınavına girecek adayların, hangi gün ve saatte nerede sınava alınacağı, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığınca düzenlenerek Bölüm Başkanlığının onayından sonra Dekanlık tarafından ilan edilir.

Sınav Giriş Kartı

Madde 6-  Her adaya üzerinde fotoğrafı olan bir sınava giriş kartı verilir. Adaylar sınava girişte bu kartı ve diğer bir resmi kimlik belgesini birlikte bulundurmak ve istendiğinde göstermek zorundadırlar.

Madde 7-Giriş sınavları “Eleme Sınavı ve Seçme Sınavı” olarak iki aşamada yapılır.

Eleme Sınavının Yapılması

Madde 8- Eleme sınavında ölçme ve değerlendirme 100(yüz) tam puan üzerinden yapılır. Buna göre:

1- Geniş aralıklı 6 (altı) ayrı sesin “na” hecesi ile tekrarı  (6 puan)

2- Verilen 5 (beş) ayrı armonik iki sesin “na” hecesi ile tekrarı ve hangi aralık olduğunun söylenmesi (15 puan)

3- Çalınan 5 (beş) tane 3 sesli akorun “na” hecesi ile verilmesi  (15 puan)

4- Verilen bir ezginin “na” hecesi ile tekrarı   (20 puan)

5- 8 (sekiz) ölçülük tonal bir solfej parçasının deşifre olarak okunması. (24 puan)

6- Şarkı, türkü ya da marş söyleyerek sesini kullanabilme becerisini göstermesi (20 puan)

Eleme sınavının bitiminde komisyon üyelerince adaya verilen puanların toplamının üye sayısına bölünmesi ile adayın başarı puanı bulunur.  100 (yüz) tam puan üzerinden 50 (elli) ve üzeri puan alan adaylardan kontenjanın 2(iki) katı sayıda aday,  Seçme Sınavına alınmak üzere puan sıralamasına göre belirlenir. Puanların eşit olması durumunda YGS puanı dikkate alınır.

Seçme sınavına girmeye hak kazanan adayların listesi Buca Eğitim Fakültesi Dekanlığınca ilan edilir.

Seçme Sınavının Yapılması

Madde 9– Seçme sınavı yazılı ve uygulamalı olarak yapılır:

I-    Dikte: Modal ya da Tonal dizelerde;  ikilik, dörtlük, sekizlik ve onaltılık nota değerlerinden oluşan 8 (sekiz) ölçülük bir dikte parçası çalınır ve adaylardan yazması istenir. Dikte sınavı, aynı gün sınava alınacak adaylara uygulanır.

II- Modal ya da Tonal Ezgi Tekrarlama

III- Dört tane Dört Sesli Akor Duyma

IV- Ses Yeteneği: Adayın ses niteliğini, ses sınırını, sesinin işlenebilirliğini ayrıca tonal duygusunu belirlemek için şarkı, türkü ya da marş söylemesi istenir.

V- Ritm Tekrarlama: 2/4 lük ölçüde vurulan dört ölçülük ritm örneğinin el çırparak tekrarlanması istenir.

VI- Çalgılardaki Becerisi: Adayın piyano dışındaki bireysel çalgısı ve piyanodaki teknik düzeyini belirlemek için birer eser çalması istenir.

Buna Göre;

Dikte……………………………………………………….. 16 puan

Dört tane dört sesli akor duyma ………………………….…16 puan

“Na” hecesi ile Modal ya da Tonal bir ezgi tekrarlama…….12 puan

Ritim Tekrarlama……………………………………………12 puan

Ses Yeteneği:

I.   Ses Kalitesi………………………………………………12 puan

II. Tonal Duygu………………………………………….   ..10 puan

Çalgı Becerileri          Bireysel çalgı  ………………………..15  puan

İkinci Çalgı………………………….  7 puan

Toplam   ……………………………………………..……..100 puan

Başarı Notu Ve Kesin Kayıt Hakkı Kazanma

Madde 11- Her komisyon üyesi, bağımsız olarak her aday için takdir ettiği toplam puanı belirler. Sınav sonunda komisyon üyelerinin verdiği toplam puanlardan en yüksek ve en düşük olan ikisi, değerlendirme dışı bırakılır. Geriye kalan puanlar toplanıp kalan komisyon üyesi sayısına bölünerek adayın Seçme Sınavı Başarı Notu belirlenir.

Madde 12- Adaylardan 50(elli) ya da 50 (elli) nin üzerinde puan alanlar seçme sınavı başarı puanına göre sıralanırlar. Bu sıralamada kontenjan sayısı kadar aday, kesin kayıt hakkı kazanır. Kontenjanın yarısına eşit sayıda adaydan bir yedek liste hazırlanır. Kontenjan dolmadığı takdirde, kontenjan açığı yedek listeden tamamlanır.

Madde 13- Başarı puanı eşit olan adayların sıralamasında YGS sınavında aldıkları puanlar dikkate alınır.

Translate »