Ana sayfa » Çalgı Bilgisi » Bilinen En Eski Müzik Aleti Flüt
tyjhyut

    İlk müzik aletlerinin kamış, kemik, deri, ahşap ve fil dişi gibi doğal malzemelerden yapıldığı biliniyor. Bu müzik aletlerinin çoğu, zaman içinde çürüyüp yok olduğu için arkeologlar az sayıda müzik aleti bulabiliyor. Özellikle ahşap ve deriden yapılan çok eski aletlerin örneklerine pek
ulaşılamadı. Bugüne kadar bulunan en eski müzik aletleri kemik veya mamut dişinden yapılan flütlerdir.

    Çin’de bir mezarda bulunan ve kuş kanat kemiğinden yapılan flüt M.Ö. 6.000’lerden kalmıştı ve çalışır durumdaydı. Almanya’da Tübingen Üniversitesi arkeologlarından N. Conard, 2008’de Taş Devri’nden kalan flütleri buldu. Mağarada bulunan bir flütün 35 bin yıl
önceden kaldığı Karbon-14 analiziyle ölçüldü. Akbaba kanat kemiğinden yapılan bu flüt 20 cm. uzunluktaydı ve üzerinde 5 delik vardı. Daha önce Slovenya’da bulunan ve 43 bin yıllık olduğu söylenen kemikten yapılmış olan flüt, bilim dünyasınca kabul görmemişti. Almanya’da, 35 bin yıl önce akbaba kemiğinden yapılan flütten daha eski bir flüt, yine Ulm
yakınlarındaki aynı mağarada bulundu. Mamut kemiğinden yapılan bu flütün 43 bin yıllık olduğu anlaşıldı. Bilim adamları 50 bin yıl önceye dayanan başka flütlerin bulunmasını umuyor.

Translate »