Ana sayfa » Genel » Braille Müzik Sistemi
braillemusic

Braille Müzik sistemi

    Halen bütün dünyada kullanılmakta olan braille yazı sistemi 1829 yılında Louise Braille tarafından Fransa’da icat edilmiştir. Bu sistem alfabede kullanılan harflerin yanısıra müzikte gerekli olan işaretleri de içermekteydi. Ancak 1829-1834 yılları arasında Louise Braille müzik işaretleri sisteminde büyük değişiklikler yaptı. Sonunda da bugün kullanmakta olduğumuz temel işaretleri meydana getirdi. Yine o dönemlerde körler için başka müzik işareti sistemleri de kullanılmaktaydı. Bu değişik sistemler normal harf ve sayıların kabartılmış modelleri ile mürekkep baskıdaki notaların kuyruk ve bayrağa benzeyen bölümlerini kabartma tasvir eden sembollerden oluşmaktaydı. Bu ikinci sistemin en önemli dezavantajı körler tarafından yazılamıyor olması idi.

   Braille müzik işaretlerinin Fransa’da o yıllarda yaygın olarak kullanılmaya başlamasına rağmen yazılı bir kaynak haline getirilmesi İngiliz Dr. Armitage’nin 1871 yılında Londra’da yaptığı çalışmalar sonunda mümkün olabilmiştir. Nitekim 1879 yılında müzik işaretleri anahtarı Almanca olarak basılmış, 1885 yılında ise braille müzik sistemi Paris’te basılmıştır.

   Ülkemizde ise 1925 yılında açılan ilk körler okulu ile birlikte braille yazının kullanılışı da başlamıştır. Başlangıçta özellikle örgün eğitimde etkili olarak kullanılan braille yazı, kısa zamanda Türkçe kurallara göre uyarlanmış ve Türkçe kabartma yazı kısaltmaları da uzun çalışmalardan sonra üretilmiştir.

Translate »