Ana sayfa » Çalgı Bilgisi » Çalgı Eğitimi

Köy Enstitülerindeki Müzik Eğitimi

     Eğitim her anlamda her alanda oldukça önemli bir konudur. Başta aileden geçen eğitim, çocuk gelişiminde oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu noktada sadece temel kavramlar ve sistematik dersler yerine çocuk sanata da yöneltilmeli ve bir birey olarak hangi alana ilgisi olduğuna kendisi karar vermelidir. Bu anlamda en iyi eğitim araçlarından birisi de müziktir. Müzik farklı tarzları ile kendi içerisinde ayrılırken, kişinin kendine uygun tarzı bulmasına da yardımcı olmaktadır.

     Çalgı eğitimi de müzik eğitimlerinin boyutlarından birisidir. Çalgı eğitimi süresi, bir çalgıyı çalma becerisini göstermek ve kazanmak için belli becerilerin zamanla kendiliğinden kazanılması anlamına gelmektedir. Bir çalgıyı öğrenme, çalma aşamasında bireyin kendine has bir özellikle kendini ifade etmesi önceden kazanılmış veya bireyin doğuştan gelen bir özelliğine bağlı olmaktadır.  Bu tamamen kişinin kendisini tanımasından ya da küçük yaşta aşılanmaya çalışılan bir müzik eğitimi ile ortaya çıkmaktadır.

back4

Her çalgı farklı bir teknik ve kendine has özellikler gerektirmektedir. Bu durumda genel olarak her çalgının sahip olması gereken belli özellikler bulunmaktadır;

  • Çalgı çalınırken duruş doğru pozisyonda olmalıdır
  • Çalgı çalınırken kol, el ve parmakların duruşu doğru pozisyonda olmalıdır.
  • Çalgının kendine ait ve kaliteli bir tonu olmalıdır.

    Çalgı eğitimi alınırken çalışma sürecinde majör ve minör gam çalışmaları büyük önem taşımaktadır. Çünkü yapılan gam çalışmaları çalgı tekniğinin gelişmesinde büyük bir rol oynamaktadır. Ancak gam çalışımı büyük sabır isteyen bir noktadır ve her gün düzenli olarak yapıldığında kişi istediği sonuca ulaşabilmektedir.

   Müzik evrensel bir dil olmakla birlikte içerisindeki boyutları ile de her noktaya ulaşmaktadır. Çalgı eğitimi de bu noktada kişiye farklı kazanımlar da sağlamaktadır. Çalgı eğitimi eş zamanlı olarak işitme eğitimi ile birlikte gidilmesi kişiye büyük kazanımlar sağlamaktadır. Birey öncelikle dinlemeyi öğrenmeli ve daha sonra çalgı eğitimine odaklanmalıdır. Bu noktada işitme eğitiminin kazandırdığı özellikler de aşağıda verilmiştir.

  • Bir eser çalındığında majör ya da minör olup olmadığını anlama
  • Herhangi bir melodi çalındığı anda melodinin geri kalan kısmını ifade etme
  • Herhangi bir parçayı çalmadan önce nasıl çalınacağını anlama
  • Parçanın ritmik kalıplarını tanıma

Translate »