Ana sayfa » Çalgı Bilgisi » Çalgıları Tanıyalım

           “En ilkel yaşam biçiminden bu yana insan; çevresinde olup biteni anlamada, kendini anlatmada, doğayla, toplumsal çevresiyle ve kendisiyle iletişim kurmada, toplu ya da bireysel olarak müzik yapmada ilkin kendi sesini kullanır. Sonraları kendi sesi ile yetinmeyen insan başka araçlar bulup geliştirir, onları kullanmaya başlar. Bu araçlardan müzik yapmada kullanılanlara, belli nitelikleri taşıyanlara, belli tonlarda ve özelliklerde sesler üretmede (çıkarmada) kullanılanlara çalgı denir.”

İNSAN VE ÇALGI :

        Tarih öncesi çağların ilkel insanı, başlangıçta nesnelerin özelliklerini tanımak için eline geçen her uygun gereci ses çıkaran bir araç yapmıştır. Kemikler, çeşitli kamışlar, kabuklar, içi boş dallar, ağaç kovukları, hayvan derileri gibi binlerce çeşit gereçten üfleyerek, sallayarak, sürterek, vurarak elde edilen sesler, müzik öncesinin dünyasına götürür bizi. Bu sesler sonraları büyülü tınılar olarak görülmüş, güneşin ve ayın varlık ötesi alanını, erkeklik ve dişiliğin üremedeki olası yerini, bolluğu, kıtlığı, yağmuru, şimşeği, hastalığı, umudu, sevinci simgelemiştir. Kısacası, tarih öncesinin ilkel çalgıları sadece büyü amacıyla kullanılmıştır. Sanat yapma bilinciyle kullanılan çalgılar ise önce İlk Çağ’ın Çin, Mezopotamya, Mısır uygarlıklarında görülür. (Ahmet SAY)

        Özellikle küçük sınıflarda onların bilgisini ölçebileceğiniz küçük bir sınav. Çalgıları tanıyalım etkinliği ile onlara bu konuda daha faydalı olabilirsiniz.

İNDİR

 

Translate »