İnternet ortamında bulduğum bir sunum. Klasik Batı müziğinde dönemlerini ve çalgılarını tanıtılıyor. Lisede işe yarar diye düşünüyorum.

[xt_go_advt_1] [xt_go_advt_2]