Ana sayfa » Müzik Eğitimi » Güzel Sanatlar Liseleri İstatistiki Bilgiler (2019-2020)

güzel sanatlar lisesi

Güzel Sanatlar Liseleri İstatistik

İstatistik Özeti

Güncel (2019-2020) verilere göre; Türkiye genelinde MEB Meslek ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı  83 tane  devlet okulu olan Güzel Sanatlar Lisesi var. 49 okulumuz pansiyonludur. 34 okulumuzun pansiyonu yoktur. Bu okullardan 4 tanesi proje okuludur. İstanbul’da 5, Ankara’da 3, İzmir, Antalya, Balıkesir ve Kırklareli’nde 2’şer diğer illerde birer GSL vardır. 73 okulumuz genel müzik eğitimi verirken, 6 okulumuz hem genel müzik hem THM eğitimi, 3 okulumuz hem genel müzik hem TSM eğitimi, 1 okulumuz (Kahramanmaraş) hem genel müzik hem THM hem de TSM eğitimi vermektedir. Bu okulların içinde bir okulumuzda (İstanbul Avni Akyol GSL) TSM alanı olmasına karşın öğrenci talebi olmadığından bu alanda eğitim verilmemektedir.

Özel Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri  7 tanedir. Özel Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinin  4’ü İstanbul’da, 2’si Ankara’da diğer bir okulda İzmir’de bulunmaktadır. Bunlar birlikte toplamda 90 tane Güzel Sanatlar Lisesi mevcuttur.

Ozel ve Devlet Güzel sanatlar liselerinde 2018-2019 verilerine göre toplam 16131 öğrenci eğitim görmektedir. 1017  derslik mevcuttur. 2538 öğretmen çalışmaktadır. (Bu sayılara GSL resim bölümleri ve resim öğretmenleri ile kültür dersi öğretmenleri dahildir. Sadece müzik bölümüne ait veriler MEB tarafından ayrıca paylaşılmamıştır.)

Güzel sanatlar Lisesi bulanmayan ise 8 il vardır. Bunlar; Artvin, Bilecik, Gümüşhane, Tunceli, Bayburt, Ardahan, Yalova, Kilis.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı musiki programı/projesi uygulayan Anadolu İmam Hatip Liseleri de vardır.

Ayrıca 2018-2019 verilerine göre;

Türkiye genelinde 160 tane Bilim ve Sanat Merkezi, 5 Konservatuar İlkokulu, 14 Konservatuar Ortaokulu, Yüksek Öğretim Ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı 13 tane Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi bunlarla beraber birer tane Araştırma Geliştirme Eğitim Ve Uygulama Merkezi Özel Yetenek Ortaokul ve Lisesi bulunmaktadır. (bunların ne kadarında müzik alanı olduğu istatistiklerde belirtilmemiştir.)

Bütün bunların yanı sıra Halk Eğitim Merkezleri, Meb’e Bağlı Özel Kurslar, Özel Kurslar da vardır.

Tanımlar

  • Konservatuar: bünyesinde hazırlık birimleri olarak ilköğretim ve ortaöğretim kurumları da açılabilen müzik ve sahne sanatlarında sanatçı yetiştiren okuldur.
  • Bilim ve Sanat Merkezi: okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarına devam eden üstün veya özel yetenekli öğrencilerin örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin bilincinde olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla açılmış olan bağımsız özel eğitim kurumudur.
  • Özel Öğretim Kurumları: 5580 sayılı özel öğretim kurumları kanunu hükümlerine göre açılan okul/kurumlardır.
  • Mesleki ve Teknik Ortaöğretim: ilköğretime dayalı en az dört yıllık zorunlu eğitimle öğrencilere genel kültür kazandırmanın yanı sıra, ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda yükseköğretime, hem yükseköğretime hem mesleğe veya geleceğe ve iş alanlarına hazırlayan eğitim öğretim sürecidir.

Derleyen: Harun BARIŞ

 

Kaynaklar:

http://ookgm.meb.gov.tr/

http://mtegm.meb.gov.tr/

http://sgb.meb.gov.tr/www/icerik_goruntule.php?kno=361

EK DOSYALAR

Güzel Sanatlar Liseleri İstatistik 22133821_GSL_ve_SL_Adres_Bilgileri 30102801_2018-2019_Ozet_TablolarİSTATİSTİK ÖZETİ Özel Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri

30102730_meb_istatistikleri_orgun_egitim_2018_2019

Translate »