Güzel Sanatlar Lisesi ve Konservatuvar hazırlık için kulak çalışması

Ekleyen:

Yine Hüseyin Can Asoğlu hocamız göndermiş. Güzel sanatlar liseleri ya da konservatuvarlara hazırlık için kullanılabilecek kulak çalışması MİDİ dosyaları. Hocamıza paylaşım için teşekkür ediyorum.

Paylaşım