Ana sayfa » Genel » Klasik Batı Müziğinde Dönemler
modern

Klasik Müzik

Aşağıdaki yazıda klasik batı müziğinde dönemler hakkında kısa özet ama önemli bilgiler bulacaksınız.

1.RÖNESANS

2.BAROK DÖNEM

3.KLASİK DÖNEM

4.ROMANTİK DÖNEM

5.ÇAĞDAŞ DÖNEM

1.RÖNESANS (1450-1600)
En belirgin özellikleri ve olayları:

– Hümanizm’in (insancıl duygu ve düşünceler) düşünce akımı olarak kendini göstermesi
– Din dışı müziğin yeniden gündeme gelmesi
– A capella korolar önem kazandı.
– Çoksesliliğin gelişmesi
– Çalgılar ve çalgı topluluğu için yazılan müziklerin yaygınlaşması
– Matbaanın icadı ile nota basılması ve böylece müziğin daha geniş kitlelere yayılması
– Haçlı seferleri de farklı kültürlerin birbirini etkilemesinde ve yayılmasında etkili olmuştur.
Müzikte doğalı yansıtan akıcı, dans adımları taşıyan bir stil gelişir. Dans müziği,danslara eşlik eden çalgılar,dansın coşkusunu duyuran güçlü ritim ve dinsel yapıtlarda olduğu kadar din dışı yapıtlarda da zenginleşen armonik yapı,Rönesans’ın başlıca özelliklerdir.
Rönesans Bestecilerinden Bazıları:
– Alonso Mudra – Alonso le Roy
– Luis de Narvaez – Louis Milan

2.BAROK DÖNEM (1600-1750)

En belirgin özellikleri ve olayları:
-Abartılı süslemeler, müzikte olduğu kadar resimde, heykelde ve mimaride de kendini gösterir. Görkemlilik ve süsleme kullanımı, sanatın Tanrı’ya ulaşmak için bir araç olmasından kaynaklanmaktadır.
-Prelüd ve füg gibi türlerin sık kullanılması
-Modların yerini majör ve minör tonalite kullanımı almıştır.
-Sürekli bas(basso continuo) kullanımı. Çoğu eserde hiç kesilmeden devam eden bir bas ezgisi olmasına sürekli bas denir.
-Orkestranın gelişmeye başlaması. Çeşitli bestecilerin aynı çalgıları kullanmaya başlaması
-Klavyenin yoğun kullanımı.
-Kontrpuan tekniğinin yoğun kullanımı. Kontrpuanın kelime anlamı noktaya karşı noktadır. Müzikte ise ezgiye karşı ezgi anlamına gelir.
-Barok’un 18.yy içinde uğradığı değişim Rokoko(Rococo) adıyla tanımlanır.

Barok Dönem Bestecilerinden Bazıları:
-Johann Sebastian Bach -Clodio Monteverdi
-Antonio Vivaldi -Arcangelo Corelli
-George Friedrich Haendel -Gaspar Sanz
-George Philipp Telemann -Domenico Scarlatti

3.KLASİK DÖNEM (1750-1827)

En belirgin özellikleri ve olayları:
-Bireysel özgürlük için kiliseye karşı başkaldırı
-Fransız ihtilali
-Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi
-Sanayi devrimi
-İlk kez halka açık konserler verilmeye başlandı. Artık konser salonları, sadece saraylar ve soyluların evleri olmamaya başladı.
-Müzikte sadelik, açık anlatım ve kolay anlaşılır müzik düşüncesi benimsendi.

Dönem Bestecilerinden Bazıları:
-Christoph Willibald Gluck -Joseph Haydn
-Wolfgang Amedeus Mozart -Ludwig van Beethoven
-Mauro Guiliani -Fernando Sor
-Ferdinando Carulli -Johann Stamitz

4.ROMANTİK DÖNEM (1827-1910)

En önemli özellikleri ve olayları:
-Aslında varolmayan bir şeye duyulan özlem ve bunun sanata yansıması
-Sanatçıların daha özgür bırakılması sonucu farklı biçimlerin ortaya çıkması.
-Duyguların ön plana çıkması.
-Renk ve tını alanındaki araştırmaların artması

Dönem Bestecilerinden Bazıları:
-Franz Schubert -Robert Schumann
-Hector Berlioz -Frederic Chopin
-Francesco Terraga -Piyotr Ilyiç Çaykovski
-Nicola Paganini -Richard Wagner

5.ÇAĞDAŞ DÖNEM (1910- …)

En belirgin özellikleri ve olayları:
-1. ve 2. Dünya Savaşları
-Teknolojik ilerlemeler
-Bilim ve iletişim alanındaki ilerlemeler
-Çok sık değişen akımlara rastlanır.
-Atonalite (ton dışı sesler) kullanımı

Dönemin Bestecilerinden Bazıları:
-Claude Debussy -Maurice Ravel
-Igor Stravinsky -Arnold Schönberg

 

Lilay KILIÇ öğretmenimizin hazırladığı Romantik ve Rönesans döneme ait slaytları aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz.Translate »