Ana sayfa » Sanat Haberleri » MUZED 2. İpekyolu Konferansı

müzed

21. Yüzyılın ilk çeyreğini yaşadığımız bu dönemde, İpek Yolu’nun geçmişten gelen çok yönlü ve etmenli kültürel özelliklerinin doğu-batı ekseninde harmanlanmasıyla, İpek Yolu diğer alanlarda olduğu gibi müzik alanında da köklerinden adeta yeniden doğmaktadır.

Türk dili konuşulan ülkelerden Çin’e değin uzanan zengin Türk Kültürü, İpek Yolu’nun bu dönemde daha da hareketlenen başlıca kavşak noktalarını ve kesişim alanlarını oluşturmaktadır.

Türkiye, doğu ve batı arasındaki köklü kültürel birikimini, cumhuriyetle ivme kazanan çağdaş kültür hareketleriyle besleyerek, 21. Yüzyılda İpek Yolu’nda ve dünyada, bir merkez, bir köprü olmak yönündeki eş anlı ve öncü misyonunu giderek artan bir önemle ortaya koymaktadır.

2014 Nisan ayında İstanbul’da ilkini gerçekleştirdiğimiz MÜZED (Müzik Eğitimcileri Derneği) İPEK YOLU KONFERANSIverimli ve etkili bir biçimde sonuçlandırılmıştı. Bu konferansın, 2014 Temmuz ayında Brezilya’da yapılan 31. Porto Alegre ISME Dünya Konferansı’nda, Türkiye’nin 12 ülke arasından, 33. ISME Dünya Konferansını 2018’de İstanbul’da gerçekleştirmesi kararının ISME tarafından (International Society for Music Education / Uluslararası Müzik Eğitimi Birliği) alınmasında büyük payı olmuştur.

MÜZED, ISME 2018 İstanbul Dünya Konferansının Türkiye’ye alınması için başvuruda bulunan kurum ve ISME’nin ülkemizdeki ulusal temsilcisi olarak bu önemli konferansın başarıyla gerçekleştirilmesinden sorumludur.

2015 Nisan ayında ise, TÜRKSOY (Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı) öncülüğünde, Türk Dünyası Müzik Eğitimi Birliği’nin (TÜRKMEB) kurulması amacıyla, Ankara ve Bolu’da gerçekleştirilen toplantı ve törenlere Türk Dünyasından rektörler, ilgili akademisyenler ve eğitimciler katılmıştır. CSO’nun (Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası) Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde yaklaşık 2000 kişiye verdiği konserle taçlandırdığı, Türk Dünyası Müzik Eğitimi Birliği’nin (TÜRKMEB) kuruluşu görkemli bir biçimde kutlanmıştır. Böylece uluslararası müzik eğitimi / kültürü çevrelerinde ilgi ve heyecan uyandıran bu çalışmalar dikkat çekici bir seviyeye taşınmıştır.

Gelinen bu yeni aşamada, 06-08 Mayıs 2016 tarihlerinde; Türksoy, Bolu Belediyesi, Bolu Bağışçılar Vakfı, Mudurnulular Derneği ve ZİÇEV (Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı) ortaklığında, MÜZED 2. İPEK YOLU KONFERANSI’nın gerçekleştirilecek olmasından ve bu önemli buluşmaya Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nin ev sahipliği yapmasından büyük bir mutluluk duymaktayız.

Her yıl farklı bir şehrimizde, Asya / Avrupa kıtalarında ve giderek Türk dili konuşulan ülkelerden Çin’e değin gerçekleşmesini planladığımız bu önemli zirvenin; müzik eğitimi yoluyla bireysel, toplumsal gelişmelere, insanlığa dair saygı, sevgi, hoşgörü beslenmesine ve dünya barışına katkı sağlayarak eşsiz değerler üretmesine inancımız sonsuzdur.

Prof. Dr. Uğur ALPAGUT
Konferans Başkanı

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

Translate »