Ana sayfa » Duyurular » Müzik dersi en az 2 saat olmalı

Sm

Sosyal medya yıkılıyor. Müzik öğretmenleri, yeni taslak için görüşlerini bildirmeye devam ediyor. (ben de dahil)

Programı inceledim. Cümleler o kadar güzel ki sanatın dibine vuracağız gibi geliyor bana.

Örnek;

     “Sanat, kişilerin bireysel gelişimlerine, kendilerini ifade edebilmelerine, yardımlaşma ve birlikte çalışma becerilerinin gelişmesine, üretici bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamaktadır. Bu özellikleriyle, eğitimin her kademesinde yapılan sanat eğitimi ile yeni eserler üreten, yaratıcı ve kendilerini özgürce ifade edebilen bireylere ulaşmak hedeflenmelidir. Özel yetenek şartı aranmadan her yaşta ve her düzeyde bireyler için sanat eğitimi olanağı sağlanmalıdır. Bu eğitim her yaşta ve her kademedeki öğrenciler için kesintisiz olarak devam etmelidir.”

     Sanat dallarından biri olan müzik, hayatın ayrılmaz bir parçasıdır ve insan yaşantısının her bir döneminde her bir bireyin bilişsel, duyuşsal ve devinişsel gelişimine büyük katkı sağlayan önemli bir olgudur. Müziğin bireysel, toplumsal, kültürel ve ekonomik işlevlerinin insan yaşamındaki yeri ve öneminin yanı sıra hem bir eğitim aracı hem bir eğitim yöntemi hem de bir eğitim alanı hâline geldiği vurgulanmaktadır. Çağdaş bir eğitimin gerçekleşebilmesi için bilim, sanat ve teknik konu alanlarının bir bütün olarak düşünülmesi gerekir. Bu bağlamda, müzik eğitimi alanı da diğer konu alanları arasında “sessel ve işitsel” nitelikli bir sanat eğitimi içine girdiği için sanat eğitiminin en önemli dallarından birini oluşturur.
      Öğrencilerin yaparak yaşayarak öğrenme yoluyla müziği sevmesi, müzikten haz almalarının sağlanması, müzik eğitimi yoluyla kendilerini ve çevrelerini tanımalarına yardımcı olması ve estetik bir bakış açısının oluşturulmasında Müzik Dersi Öğretim Programı önemli bir yer tutmaktadır. Müzik Dersi Öğretim Programı ile öğrencilerin milli ve manevi değerlerini benimsemiş, evrensel değerlere saygılı, kendi müzik kültürü ve dünya müzik kültürlerini tanıyan, müzik teknolojisini kullanabilen, estetik bakış açısına sahip, öz güven sahibi bireyler olarak yetişmeleri amaçlanmaktadır.”

Müthişş..

Genel amaçlar bölümüne bakalım ;

1. İstiklal Marşımızla beraber millî birlik ve bütünlüğümüzü pekiştiren diğer marşlarımızı doğru ve etkili seslendirmeleri,
2. Müzik alanında yapılan çalışmaları ve gelişmeleri takip etmeleri,
3. Müziğe yönelik olumlu tutum sergileyerek öz güvenini ve yaratıcılığını geliştirmeleri,
4. Araştırma yapma, bilgi üretme ve bilgiyi kullanma gücünü geliştirmeleri,
5. İlgi ve yeteneği doğrultusunda müzik etkinliklerine (şarkı söyleme, çalgı çalma, yaratıcı çalışmalar, araştırma) yönelmeleri,
6. Müziksel bilgi, görgü, ilgi, istek ve yeteneğini geliştirmeleri,
7. Müzik terminolojisini ve dilini doğru kullanmaları,
8. Müziksel algı ve bilgilenme ile müziksel temel okuma ve yazma becerisine sahip olmaları,
9. Müziğin diğer sanat dallarıyla ilişkisini kurarak estetik duygularını geliştirmeleri,
10. Bilinçli bir müzik dinleyicisi olmaları,
11. Müzik dağarcığı oluşturmaları,
12. Ülkemizdeki müzik türlerini ve önemli sanatçıları tanımaları,
13. Evrensel bir müzik kültürüne sahip olmaları amaçlanmaktadır.

Bundan daha iyisini yazabilir misiniz? Buyrun deneyin!

Hele ki öğrenme ve öğretme yaklaşımlarında ki şu bölüme bakın ;

       “Öğrenciler kendi seslerini tanımaları ve sevmeleri, seslerini doğru ve etkili şekilde kullanabilmeleri için bireysel veya toplu müzik etkinliklerine katılmaları için teşvik edilmelidirler. Bu öğrencilerin sorumluluk almalarına, özgüvenlerinin gelişmesine, müzikten zevk almalarına yardımcı olacaktır. Ritim ve ezgi oluşturma, ritim-ezgi çalgısı yapma, söze müzik-müziğe söz yazma, öykü canlandırma (dramatizasyon), eksik bırakılan müzikleri tamamlama, müziği diğer sanat dalları ile ilişkilendirme gibi çalışmalara yer verilmesi öğrencilerin yaratıcılıklarının gelişmesine katkı sağlayacaktır.”

Söylenecek söz yok yemin ederim.

Gelelim sözün özüne..

Ortaokullarda kazanım sayıları ve ders sayısı 36 olarak gösterilmiş. Yani 1 ders saati yeter denmiş müzik dersi için.

Liselerde müzik dersi seçmeli ve seçilme sorunu yaşayan öğretmenler var.

İçeriği inceleyenler mutlaka ufak tefek hataları eleştireceklerdir. Ama üzerinde önemle durulması gereken konu ders saatinin yetersizliğidir. Bu kadar kazanımın, ölçme değerlendirmenin ve doğal olarak sonuçların 1 saat ile alınması hayaldir, komedidir.

Yeni yönetmelikle “Ders sayısına bakılmaksızın tüm derslerin sınavı 2 tane olacak” denilmiştir. Büyük ihtimalle müzik dersini kimse düşünmemiştir bile. Salla gitsin..

Arkadaşlar, bu söylediklerimi daha öncede dillendirmiş olabilirim. Kusura bakmayın. Bizim sorunumuz

Bir araya gelememektir

Birlikte olamamaktır..

Saygı ve sevgiyle…

1 thought on “Müzik dersi en az 2 saat olmalı

Comments are closed.

Translate »