Ana sayfa » Genel » Müzik hakkında kim ne demiş?
muzik-sozleri-5

müzik hakkında

Müzik, Dili Ne Olursa Olsun Duyguların Anlatıldığı Tek Yoldur.-MK Hayranları-

Müzik: Sayısız Kitleleri Ortak Bir Değer Etrafında Toplamayabilmektir.-MK-Hayranları

Müzik: An’lık Düşünce Kümemizi Bi Çırpıda Melodileyen Şaşkınlıktır…-MK-Hayranları

Müzik: Yüreğin Acı Tatlı Anlatımıdır.-MK Hayranları-

Müzik, Tarif Edilemez Müzik Keyfi nde Yaşanır :)) -MK Hayranları-

Müzik, Yüreğinden Kopup Gelen Kelimelerin Kitlelerle Paylaşımıdır.-MK Hayranları-

Müzik, Kendimizden Bir Şeyler Bulduğumuz Parçalarda O Anı Yeniden Yaşamaktır.-MK Hayranları-

Müzik, Söz ile İfade Edilemeyen Duyguların, Notaların Refakatinde Estetik Anlatımıdır.-MK Hayranları-

Müzik, Beyin ve Ruhun Kesişim Noktasıdır.-MK Hayranları-Sadece İnsandır

Müzik, Ritimle İnsanı Anlatma Şeklidir…-MK Hayranları-

Müzik Aşk ve İnsan Arasındaki Duyguyu Anlatır…-MK Hayranları-

Müzik Beni Bana Ulaştırır…-MK Hayranları-

Müzik Ruhun Aynasıdır,Yansır..-MK Hayranları-

Müzik,İçimizden Geçenleri Dışarıdan Dinlemektir…-MK Hayranları-

Müzik, Erkeklerin Kalbini Alevlendirmeli, Kadınların İse Gözünü Yaşartmalıdır…Beethoven

Müzik İnsanların Evrensel Dilidir…LongfellowKültür

Müziği Ruha Hakiki Bir Kudret Veriyor ve Milletin Terbiyesinde Amil Oluyor…Guizot

Müziğin Ruhunu Aşktan Başka Bir Şeyle Anlatamam…Wagner

Müzik Aşkı Besteler…ShakespeareMüzik, Hissin Uğultusudur…Oscar Wilde

Müzik Öyle Bir Denizdir ki, Ben Paçaları Sıvadım Hala İçine Giremedim…Dede Efendi

Müzik, Ruhu Günlük Hayatın Tozlarından Siler…B.Auverbach

Müzik, Duyguların Dili, Ses Renklerinin Bileşimidir.-MK-

Müzik, İnsanın Kendisini Seslerle Anlatmasına Olanak Veren Sanattır.-MK-

Müzik, Melodi, Ritim ve Armoni Bakımından Ele Alınan Sesler Bilimidir.-MK-

Müzik, İnsan Kulağında Yumuşak, Tatlı Bir Etki Uyandıran Sesler Dizisidir.-MK-

Müzik; Bir Sıra Hoş Duyguları Seslerle Anlatma Sanatıdır…Kant

Müzik; Sesleri Kulağa Hoş Gelecek Biçimde Düzenleme Sanatıdır..J.Rausseau

Müzik; Ses Bileşimleriyle Heyecan Uyandırmadır….FetisMüzik; Seslerin Mimarisidir…M.me de Stael

Müziksiz Hayat Bir Hata Olurdu…Nietzsche

Müzik, İnsana Bir Bayram Gününün Ruh Halini Yaşatır…Aguste Conte

Müzik; Heyecanlı Kalplerdeki Kederi Unutturur.Chateaubriand

Müzik; Fakir İnsanın Cennetidir. Emerson

Müzik; Kederli Dimağın İksiridir.Haddon

Müzik Gönülleri Kaynaştırır.Michelet

Müzik Doğruca Ruha Seslenir, Ruhta Kendisini En İyi Müzik Yoluyla İfade Edebilir.Congreven

Müzik Bir Başka Seyyaredir…DaudetMüziği Gençliğinde Öğrenen Filozofiyi Daha İyi Anlar… Eflatun

Müzik; Felsefenin En Yüksek Noktasıdır…Sokrates*

Müzik; Evrensel bir dildir ki, hayatın tüm duygularını uyumlu bir biçimdeanlatır. Madam Cottin

* Müzik dilinin öğrenilmesi diğer dillerin öğrenilmesine benzer. Bu diliçocukluklarından başlayarak öğrenenler ona tüm yaşamları boyunca sahipolabilirler. Fakat yaşı ilerlemiş olanlar için onu öğrenmeyi başarmak hemen hemenimkansızdır. * Rubinstein* Müziğin olduğu yerde kötülük barınamaz. * Cervantes*

Doğrusunu söylemek gerekirse, müzik meleklerin dilidir. *Caryle*

Müzik Tanrının dilidir. ** Çocuklarınıza mutlaka müzik ve matematik öğretiniz. *Eflatun*

Bence eğitim, müzikle başlamalıdır. Ritm öğesi insana düzen ve ölçülülük, ezgi öğeside yiğitlik, sevgi ve dostluk duyguları verir. * Eflatun(mÖ.427–343)*

Müzik bir sanattır; dualar, ilahiler ve kilise ezgilerini doğru olarak söylemek ve güzelsesle Tanrıyı övmek için onu öğrenelim. * Jan Amos Komensky*

Kendisinde müzik yeteneği olmayan, seslerin tatlı uyumundan heyecan duymayan birinsan, hainlik ve hırsızlık için yaratılmıştır. Onun ruhu geceden dahakaranlık, ihtirasları cehennem gibi karadır. **

Müzik; gökle yer arasındaki her varlığı hiç kimsenin düşünemeyeceği bir kudrettesarsar.W.Shakespeare*

Müziğin estetik duyguların gelişmesine yardım etmesinden başka, ahlaki kuvvet veetkisi o kadar büyüktür ki, onu halk kitlelerinin anlayıp yararlanabilecekleri biçimesokmak zorundayız. * Dr.Karl Jansen*

Müzik ruha gerçek bir kültür veriyor ve ulusun eğitiminde etken oluyor. * Guizot*

Bir ülkenin ahlaki kurallarla yönetilip yönetilmediğini anlamak isterseniz o ülkenin müziğini inceleyiniz.*

Müziği elde edebilen bir kimse erdemli bir kişi olarak kabul edilebilir. **

Müzik kültürünün aynı oluşundan alt ve üst sınıflar arasında bir birlik oluşur. **

Aydınlıkta müzik, karanlıkta şeytanlar vardır. ** Müzik; gök ve yer arasında bir uyumdur. **

Bağlılık müziğin temelidir. Neşe ve mutluluk ise müziğin memurlarıdır. **

Erdem, insan yaratılışının bir temelidir. Müzik ise erdemin süsüdür.

Müzik sonaerdiği zaman erdem yükseğe erişmiş olur. **

Bir kimse müziği elde ederse kalbini düzeltir.

Temiz, nazik, inançlı bir kalpkendiliğinden gelişir.

Eğer kalbin içinde ahenk ve müzik oluşmazsa, o zamanyalancılık ve hile girer.* İnsanların yetişmesinde en büyük etken müziktir. * KONFİÇYUS (M.Ö. 552–479)*

Bütün büyük dehaların sevdiği bu ilahi sanat, belki bize vadedilmiş olan Cennettetekrar bulunması için temenni olunan yegane sanattır. * Francois Bazin*

Müzik dünyaya hükmeder. * Martin Luther*

Müzik ilahi bir sanattır. **

Müziği sevmeyenden çekininiz. * Ludwig Wan Beethoven*

Müzik görünmezliğin esinidir. * Herder*

Müzik sonsuzluğun anlatımıdır. * Schelling*

Müzik insanlığın ahlakını arındıran kutsal bir bilimdir. * Dede Efendi*

Müzik insan ruhunun dilidir. * Weber*

Müzik; insan ruhunun anlayabileceği yegâne dildir. * Bennet

Müzik sesler aracılığı ile duyguların anlatımıdır. * Koch*

Müzik, insanın bir zaman duymuş olduğu bir duyguyu kendisinde canlandırdıktansonra, başkalarının da duyabilmesi için sesler aracılığı ile onlara aktarmasıdır. *Tolstoy*

Sözcüklerle anlatılması olanaksız duygu ve coşkuları; sezdirecek, duyurulacakbiçimde düzenlenmiş sesler aracılığıyla başka gruplara yansıtma sanatıdır.A. A. Saygun*

Müzik; insan duygularını ve olayları, bir amaç için ve bir düşünce çerçevesi içindeseslerle anlatan güzel bir sanattır. * K. İlerici*

Müzik; insanda yaratma, biçimlendirme ve anlatma güdülerinin tınıdan(seslerden)örülmüş bir bütünüdür. * E. Okyay*

Müzik; tınlayarak devinen, hareket eden bir biçimdir. * ?*

Müzik; başlıca iki öğesi ses ve ritm olan bir bütündür. Ses ve ritmle anlatım sanatıdır.*M. Sun*

Müzik; öğeleri seslerden oluşan bir sanattır. * Hüschen* Müzik; bir ritm ve ezgi gelişmesidir. * Edman*

Ezgisi olmayan müzik, müzik değildir. * R.Schumann

Müzik sözcüğü, seslerden oluşan bilim ya da sanatı anlatır.; O,kuralların doğruluğuölçüsünde bilim, bu kuralların gerçekleştiği ölçüde sanattır. * Marpurg*

Müzik, sesler bilimi ve o sesleri insanlığın karakterine ve duygularına uygun biçimdekullanma ve uygulama sanatıdır. * F. Darbaz*

Sanat olarak müzik, duygu, düşünce, tasarım ve izlenimleri veya başka gereçlerin dekatkısıyla belli bir durum, olgu ve olayları düzenlenmiş uyumlu seslerle, estetik biryapıda anlatan bir bütündür. **

Sanat olarak müzik; sesleri amaçlı olarak estetik bir yapıda birleştirme sürecidir. *A.Uçan*

Müzik, kişiliği yaratır.**

Müzik, düşüncenin kanadıdır.**

Müzik dinleyenin yüzünde ışık bulursun. **

Müzik, sinirli saatlerimizin yatıştırıcı ilacıdır. **

Müzik sevginin, sevgi hayatın kaynağıdır. **

Hayat bir yelkenli, müzik ise bunun rüzgârıdır. **

Müzikle beslenen ruhlar kötülük düşünemezler. **

Müzik, gençleri geleceğe, olgunları geçmişe yöneltir. **

Müziksiz bir dünya, kasvetli bir havaya benzer. **

Müzik, boş zamanlarımızı değerlendiren tatlı bir arkadaştır. **

Müzik, eğitimin temelidir. Toplum davranışında uyumu düzenler. **

Müzik eğitimi görmemiş bir toplumun hayatı fırtınalı bir denize benzer. **

Müzik sanatçılığına giden 4 aşama vardır

1)Müzisyen çıkar göze hitap eder.

2)Çalgısını çalar kulağa hitap eder.

3)İyi çalarsa sesler beyne ulaşır.

4)Çaldığı müzikgönül telini titretebilirse işte “sanatçı O’ dur.*

ence havada müzik var, çevremizde müzik var, kısacası bütün dünya müzikle doludiyebiliriz.* Ama biz müziğin ancak gereksinim duyduğumuz kadarını kullanıyoruz.” Edward Elgar (1857–1934)*

Müzik; Esrarengizliğin içinde yaşayabileceğimiz en güzel deneyimdir.Albert Einstein* Müzik kulağın gözüdür.” (Thomas Draxe 1618)

Müzik; zaman ve ezgilere uyarlanmış vahşi seslerden başka bir şey değildir”Thomas Fuller(1608–1661)*

Müzik, ruhun gizli bir matematiksel problemidir. (Gotfried N. Leibniz 1646–1716)*

Müzik, kötülüğü olmayan tek bedensel zevktir. ( Dr. Samuel Johnson 1709–1784 )*

Müzik, son derece heyecan verici ve ruha hitap eden bir zevktir. Bizim ruhumuzunderinliklerine inerek inanılmaz bir yoğunluğu yaşatır. ( Thomas Carlyle 1795–1881 )*

Müzik son derece ilginç bir şeydir. Neredeyse bir mucize olduğunu söyleyebilirim.Çünkü düşünce ile olgunun, ruh ile maddenin orta yerindedir. Bir arabulucu gibidirve birbiri ile zıt kavramları uzlaştırır. ( Heinrich Heine 1797–1856 )*

Müzik bir insanın para ödemesi gereken tek gürültüdür. ( A. Dumas 1802–1870 )*

Müzik; insanlığın evrensel dilidir. ( Heinry Wadsworth Longfellow 1807- 1882 )

Müzik neyse O’ dur. (Eduard Hanslick 1825–1904 )*

Müzik, seslerle düşünme sanatıdır. (Jules Combarieu 1859–1916 )*

Nasıl mercekler ışığın geometrisi ise, müzikte seslerin aritmetiğidir.Claude Debussy 1862–1918)*

Müzik, zamanı geçirmek için en iyi araçtır.( W.H. Auden 1907–1973)*

Müzik, insanlığın hizmetine verilmiş çok büyük bir ödüldür. (George Crumb 1929)*

Müziği sevmeyen insan diye bir şey yoktur.

Müzikten hoşlanmadığını açıkyüreklilikle söylemekten çekinmeyen insanlar, büyük olasılıkla bu konu ile ilgili pekbir çaba göstermemişlerdir. ( Hans Werner Henze )*

Müzik insan ahlakını arındıran kutsal bir ilimdir. * İ. Dede Efend

ATATÜRK VE MÜZİK

* Bir ulusun yeni değişikliğinde ölçü; müzikte değişikliği alabilmesi vekavrayabilmesidir.Hayatta Müzik Gerekli Değildir. Çünkü Hayatın Kendisi Müziktir.

Müzikle İlgisi Olmayan Yaratık İnsan Değildir. Eğer Sözü Edilen İnsan Hayatı İse Müzik Mutlaka Vardır ve Olmalıdır.

Müzik Hayatın Sevinci, Neşesi, Kıvancı ve Her Şeyidir. Ancak Müziğin Türü Düşünülmelidir.Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk*

Ulusal ince duyguları, düşünceleri anlatan, yüksek deyiş ve söyleyişleri toplamak,onları bir gün önce genel son müzik kurallarına göre işlemek gerekir. Ancak budüzeyde Türk müziği yükselebilir ve evrensel müzik içinde yerini alabilir.

*Güzel Sanatların Tümünde Türk Ulusunun Geliştirilmesi İçin Neler Yapıldığını Görmekteyiz. Bunda En Önde ve En Çabuk Yapılması Gereken Türk Müziğinin Geliştirilmesidir.Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk

ATATÜRK VE SANAT*

Sanatsız kalan bir ulusun hayat damarlarından biri kopmuş demektir. ** Beyler! Hepiniz mebus olabilirsiniz. Bakan olabilirsiniz. Hatta Cumhurbaşkanı olabilirsiniz. Ama sanatçı olamazsınız. Lütfen sanatçılarımızı ayakta karşılayınız. *

Translate »