Ana sayfa » Genel » Müzik Öğretmeni ne yapmalı ?
barış için müzik

Müzik Öğretmeni

Millî Eğitim Bakanlığı öğretmen atamalarıyla ilgili kararını ivedilikle yeniden düzenlemeli; alınacak toplam öğretmen sayısı okulların gerçek gereksinimine uygun biçimde artırılmalıdır.

2013 yılı içinde okulların müzik öğretmeni gereksinimi ve ataması yapılmamış öğretmenler de dikkate alınarak en az 1500 müzik öğretmeni atanmalıdır.

Müzik öğretmenlerinin dal dışından atamalarla yapay olarak yaratılan norm kadro, il içi ve il dışı atanmalarında yaşadığı mağduriyet giderilmelidir. Müzik öğretmenliğine dal dışından atama yapılmamalıdır.

KPSS sınav soruları öğretmenlik dallarına göre düzenlenmeli, bu yıl için belirlenen 60 puan uygulaması düşürülmeli, alanda yaşanan haksızlık giderilmelidir

Bakanlığın ülke gerçeklerini yok sayarak uygulamaya koyduğu ve geride bıraktığımız öğretim yılında yarattığı sorunlarla yanlışlığı somut biçimde ortaya çıkan “4+4+4” sistemine son verilmeli, Eğitim sistemimiz Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları doğrultusunda demokratik bir katılımla yeniden düzenlenmelidir.

“4+4+4”sistemiyle ilkokullardan müzik ve resim öğretmeni norm kadrosunu kaldıran, ilk üç sınıftaki haftalık iki saatlik müzik ve resim derslerini tek saate düşüren uygulamaya son verilmeli, dersler yeniden iki saat olarak düzenlenmeli ve her okula en az bir müzik öğretmeni atanacak biçimde norm kadrosu verilmelidir.

Müzik öğretmenleri, uğradığı haksızlıklar ve eğitimin sanatsız bırakılması girişimleri karşısında sessiz kalmayacaktır.

 

Refik SAYDAM
Müzik Eğitimcileri Derneği (MÜZED)
Genel Başkanı

Translate »