Ana sayfa » Çalgı Bilgisi » Müzik & Orff & Drama
orff

Müzik & Orff & Drama

Müzik dersLerinde kuLLanıLabiLir…
YazıLabiLecek KazanımLara bir iki örnek:
Verilen ritmi tekrarlar,
Grupla farklı ritimler oluşturur,
Gerektiğinde lideri izler,
Müzik etkinliklerine katılır,
Müzik çalışmalarını sergiler.
Şarkılı oyun müziklerine, özgün hareketlerle eşlik eder,
Farklı ritmik yapıdaki ezgilere uygun hareket eder,
Farklı ritmik yapıdaki müzikleri seslendirir
Bildiği müziklere basit ritim eşlikleri yapmaktan hoşlanır,
Farklı ve tekrarlanan motiflerden oluşan ritim kalıpları oluşturur,
Dinlediği değişik türdeki müziklerle ilgili duygu ve düşüncelerini farklı anlatım yollarıyla ifade eder.
Öğrendiği şarkıları çalıp söyler.
Şarkının sözlerini grupla aynı anda söyler.
Söylenen şarkıya isteyerek katılır,
Şarkının sözlerini ezgiye uygun olarak söyler
Şarkıya birlikte başlar,
Şarkıyı birlikte bitirir

Translate »