Ali Merter LEVENT hocamızın hazırladığı “Müzik türlerine göre çalgı toplulukları” interaktif testi kullanarak öğrencilerinize mini sınavlar yapabilirsiniz. Hocamıza paylaşım için teşekkür ediyorum.

Yorum yaparak destek olabilirsiniz.

Paylaşım