Ana sayfa » Eğitim » Sınıf öğretmenliği ve müzik dersi
309120_505876992761337_1658876382_n

sınıf öğretmeni ve müzik dersi

Evet dostlar.. Müzik dersinin 5. sınıftan itibaren öğrencilere veriliyor olmasının sıkıntılarını müzik öğretmenleri iyi bilirler. Bu yazıda 5. sınıftan önce neler oluyor onu anlatmaya çalışacağım.

Öncelikle bilmemiz gereken okul öncesi ve sınıf öğretmeni yetiştiren kurumların müzik eğitimi programına bakalım;

1974 yılına kadar orta öğretim kurumu; 1974-1990 arası iki yıllık ön lisans; 1990 dan itibaren dört yıllık lisans programı niteliği taşıyan ilk okul öğretmeni yetiştirme programları 1998 yılından itibaren YÖK Dünya Bankası işbirliği ile yeniden yapılanmaya tabi tutularak revize edilmiştir.

Yüksek öğretim düzeyindeki ön lisans ve lisans programlarında sınıf öğretmenliği öğrencilerine üç yarı yıl müzik dersi konmuştur. Bu derslerin ilk iki yarı yılı müzik eğitimi, bir yarı yılı müzik öğretimi dersi olarak programlanarak uygulanmıştır. Bunun dışında seçmeli müzik dersleri konulmuştur. Seçmeli müzik dersi öğrencinin isteği doğrultusunda seçilerek, okutulan bir derstir. YAN ALAN SEÇMELİ dersi olarak ta müzik dersi üçüncü sınıfta iki yarıyıl, dörder saat; dördüncü sınıfta beşer saat okutulmuştur.

Yüksek öğretim düzeyinde sınıf öğretmeni yetiştirme programlarının hiç birisine seçilerek öğrenci alınmamıştır. Yetenek, ilgi ve eğitim düzeyleri farklı öğrencilerin bir arada bulunduğu sınıflarda, ilk okullardaki müzik dersini uygulayabilecek bilgi ve beceriler, öğrencilere aktarılmak için uğraşılmıştır.

Sınıf öğretmeni yetiştiren kurumlardaki öğretim elemanlarının yetiştirildikleri kaynakların farklı olması da bazı problemleri beraberinde getirmiştir. Eğitim fakülteleri müzik eğitimi bölümü ve Türk müziği konservatuarı mezunları bu kurumlarda öğretim elemanlığı yapmaktadırlar. Bunlar arasındaki eğitim niteliğindeki anlayış farklılığı da eğitimimizi etkilemektedir.

Genel olarak özetleyecek olursak, sınıf öğretmenliği programlarına seçilerek öğrenci alınmaması, yeterli araç gereç ve çalgının bulunmaması, istenilen niteliklerde öğretim programının olmaması, öğretim elemanlarının farklı kaynaklardan gelmesi, sınıf öğretmenlerinin müzikal ve müzik eğitimi yeterlilikleri konusundaki bir çok problemi de beraberinde getirmiştir.

PEKİ SINIF ÖĞRETMENLERİ MÜZİK DERSİNDE NELER YAPARLAR ?

Mezun oldukları eğitim programlarında, çeşitli nedenlerle istenilen niteliklere sahip olarak eğitilemeyen öğretmenler, görev yaptıkları okullarında ya müzik dersini hiç yapmamakta; ya da programın hedefleri ve ilkeleri dışında kendi anlayışları doğrultusunda müzik dersi yapmaktadırlar.

Bugün uygulamada bulunan, İLKÖĞRETİM KURUMLARI MÜZİK DERSİ PROGRAMI uygulamaya konulana kadar, müzik dersi daha çok mihver ders olarak adlandırılan derslerin bir eğitim aracı olarak kullanılmakta; müzik eğitiminin asıl önemli olan EĞİTİM ALANI yönü dikkate alınmamaktaydı. Haliyle bu durumda müzik eğitimini sadece bir şarkı öğretim dersi haline getirmekteydi. Bu uygulamanın sonuçlarını da bugün toplumumuz üzerinde rahatlıkla görebilmekteyiz. Yeni uygulamaya konulan program nitelikleri itibariyle müzik eğitimini bir bütün olarak ele almış gözükmektedir.

Ancak, yeni programın uygulanabilmesi, doğrudan sınıf öğretmeninin yeterliliği, onların programı anlamaları, anladıklarını gerçekleştirebilmeleri ile ilgilidir.

SINIF ÖĞRETMENLERİNDE MÜZİK DERSİNE GİREBİLMELERİ İÇİN ŞU ÖZELLİKLER OLMALIDIR ;

1- Kuramsal bilgi

2- Çalgı Öğretimi

3- Şarkı öğretimi

Yıllardır müzik öğretmenliği yapan biri olarak son sözüm şu olur; müzik konusunda yeterli eğitimi alamayan sınıf öğretmenlerinin müzik dersini verimli yapması mümkün değildir. Müzik dersi her sınıfta ve okulda haftada en az 2 saat olmalıdır ve Ülkemizin, çağdaş anlamda dünya müziğinde yerini alabilmesi eğitimin her kademesinde müzik eğitiminin istenilen düzeyde verilebilecek müzik öğretmenlerinin yetiştirilmesi ile sağlanabilir.

Saygılarımla..

Kaynakça :Yard.Doç. Yılmaz KÜÇÜKÖNCÜ Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Anabilim Dalı Bşk.
Eğitim Fakültesi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

2 thoughts on “Sınıf öğretmenliği ve müzik dersi

  1. 4+4+4 eğitim sisteminin ilk 4 üne müzik öğretmenliği kadrosu verilmeli.

  2. 4+4+4 eğitim sisteminin ilk 4 üne müzik öğretmenliği kadrosu verilmeli.

Comments are closed.

Translate »