Ana sayfa » Eğitim » Tüm üyelerimize duyurumuzdur

okuyun

   2020 Müzik Öğretmenliği Atamaları gurubu yönetiminden arkadaşlarımızın talepleri üzerine Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Parlak ile bu gün saat 11:00 da gruplarımızda dile getirilen Müzik Eğitimi hususlarında düşüncelerimizi aktarma imkanı ve aceleyle telefonda yazdığım aşağıdaki metni sunma fırsatı bulduk.

Sayın Rektörüm,

   Sosyal medya araçları aracılığı ile bir araya gelmiş Müzik Öğretmenlerinin oluşturduğu sayısı onbinleri bulan paylaşım gruplarının yöneticileri olarak gruplarımız adına randevumuza nazik kabulünüz nedeni ile sizlere en kalbi şükranlarımızı sunarız.
Aramızda temsilcileri bulunan sosyal medya topluluklarının başlıcaları; Haydi Müzik Materyallerini Paylaşalım(15472 üye), Müzik Öğretmenliği Paylaşım Grubu (13669 üye), Dersimiz Müzik (10365 üye), dersimizmuzik.org/(14000 üye), muzikogretmenleriyiz.biz (11000 Üye), 2020 Müzik Öğretmenliği Atamaları (6500 Üye), Müzik Öğretmenleri Platformu (6754 Üye).


Randevu talebimizi oluşturan nedenleri olarak gruplarımızda tartışmaları her geçen gün daha da şiddetlenen müzik eğitim ve öğretimi hususlarını başlıklar altında sıralayacak olursak;
Mevcut sistemde merkezi ve en temel sorun olarak bizlere bizzat sahada öğrencilerimizle meşgul olan üyelerimizce iletilen husus ilkokul kademesinde müzik dal öğretmenlerinin derslere girememesi nedeni ile müzik yeteneği ve zekasına sahip öğrencilerimizin geri ket vurması, mevcut sistem içerisinde kaybedilen nesiller oluşturması,
Okul öncesi dönemi de dahil edersek 5 yıl boyunca temel müzik eğitiminden yoksun bireylerin 11 yaşında ortaokul kademesinde tanıştıkları müzik eğitimine çoğunlukla utanarak, sıkılarak, önyargı ve mevcut sınav sistemleri nedeni ile ise umursamaz tutumları ile karşılaşmaları
Gelişim açısından mutasyon dönemine denk gelen ortaokul 6-7. Sınıf (12-14) yaşları arasında şarkı sesi elastikliğini kaybeder ve kontrol etmede güçlük çekilir. Bu husus göz ardı edilerek çalgı aleti öğretiminin de programdan çıkartılması ve bunlara ilaveten proje okullarının 5. Sınıf kademelerinde dil ağırlıklı eğitim maksadı ile müzik dersinin sanat spor dersleri ile seçmeli grubuna alınması fiilen genel eğitim sistemine yansıtılacak olursa, Ortaokul 8. Sınıf kademelerinde sadece haftada 40 dakikaya sıkıştırılmış bir müzik eğitimi ile yetiştirilmeye çalışılan nesiller müzik eğitiminin kazandıracağı, estetik, duygu, düşünce, duygudaşlık, öz benlik, kültürel miras, milli şuur vb. tüm davranış kazanımlarından noksan veya yetersiz bir müzik eğitim süreci ile yüz yüzedir.
Lise düzeyinde ise derslerin seçmeli olarak uygulanması kısmen makul görülse de derslerin seçimi okul idarelerinin yönlendirmeleri ile gerçekleştirildiğinden genellikle öğrenci merkezli seçimler yapılmadığı ve nihayet yaygın olmasa da lise öğretmenlerinin norm fazlası olma sorunları yaşadığı duyumları bizlere ulaşmaktadır.
Tüm müzik dal öğretmenlerimiz açısından belirtilmekte olan okullarda müzik atölyelerinin elzem bir ihtiyaç olduğu,
Halk eğitim merkezleri, okullar ve yaygın eğitim kurumlarında verilen enstrüman kurslarında minimum kursiyer sayılarını belirleyen yönetmeliğin teorik dersler (Türkçe, Matematik vs.) baz alınarak belirlenmiş olması bireysel eğitim esası taşıyan enstrüman eğitimlerinin tabiatına aykırı olduğu ve bu yanlış uygulamaların ivedilikle düzeltilmesi ve bu durumdan dolayı oluşacak norm ihtiyacı tedbirlerinin bu günden alınması gerekliliği,
Mevcut güzel sanatlar liselerinin mesleki teknik eğitimi genel müdürlüğüne bağlı çalışmalarının yaşattığı sorunları ortadan kaldırmak üzere Güzel sanatlar eğitimi genel müdürlüğü kurulmasının önemi,
Güzel sanatlar ortaokulları ihtiyacı bulunduğu ve mevcut ortaokul eğitim sistemi içerisinde müzik eğitiminden mahrum kalan öğrencilerimize kendini gerçekleştirme imkanı sunulamaması.
İlkokul, ortaokul, lise, güzel sanatlar liseleri ve üniversite müzik öğretmenliği bölümleri de dahil olmak üzere öğretim program ve içeriklerinin ivedilikle gözden geçirilmeleri, iyileştirilmeleri gerekliliği,
Ve en nihayetinde hali hazırda güncel rakamla Milli Eğitim Bakanlığının 3100 ün üstünde müzik öğretmeni ihtiyacı bulunması ve atama bekleyen 6500 civarı Müzik Öğretmenliği mezununu göz önünde bulundurularak ivedilikle ihtiyacın karşılanması için norm açılarak müzik öğretmenlerimize görev verilmesi.

   Gibi Müzik eğitim ve öğretimini ilgilendiren birçok hususta yetkili kurum, kuruluş, ve üniversitelerin dikkatlerini çekmek, kamuoyu oluşturmak ve gelecek nesilleri Müzik sanatı ve estetiği ile yoğrulmuş, kendini gerçekleştirmiş, empati gücü yüksek, mutlu bireyler olarak yetişmelerine olanak sağlamak amacıyla çalışmalar yürütmeye kararlıyız.

Kıymetli görüş ve tavsiyelerinizi bizlerle paylaşarak teveccühünüzü, gruplarımız adına en kalbi duygularımızla arz ederiz.

3 thoughts on “Tüm üyelerimize duyurumuzdur

  1. Sizi can-ı gönülden tebrik ediyor, başarılı çalışmalarınızın devamını diliyorum.

  2. Çok güzel ifadeler dile getirmişsiniz hocam emeğinize sağlık..

  3. Emeğinize sağlık hocam mevcut durumu çok iyi ifade etmişsiniz.

Comments are closed.

Translate »