Türk Müziğinde Makamlar

Ekleyen:

Türk müziğinde 590 makam tespit edilmiştir. Ancak bunların birçoğu bugün kullanılmamaktadır (günümüzde 150 kadar makam kullanılsa da çoğunlukla eser verilen makam sayısı 40 civarındadır. İşte tamamının adları;

 1. Âb-ı Kevser
 2. Acem
 3. Acem-Aşîrân
 4. Acem-Bâ-Zir-Keşîde
 5. Acem-Bûselik
 6. Acem-Irak
 7. Acem-Kürdî
 8. Acem-Murassa
 9. Acem-Rast
 10. Acem-Zemzeme
 11. Acem-Zir-Keşîde
 12. Acemli Rast
 13. Âgâaze-i Kâbili
 14. Aheng-i-Tarâb
 15. Akberi
 16. Anber-Efşân
 17. Arabân
 18. Arabân-Kürdî
 19. Arabân-Nigâr
 20. Arabân-ı-Cedîd
 21. Arazbâr
 22. Arazbâr-Bûselik
 23. Arazbâr-Zemzeme
 24. Âvâz-ı Zenbûr
 25. Azrâ
 26. Aşîrân
 27. Aşîrân-Mâye
 28. Aşîrân-Vefâdar
 29. Aşîrân-Zemzeme
 30. Aşk-Efzâ
 31. Bâd-ı-Sabâ
 32. Bahâr
 33. Bahr-i-Nâzik
 34. Bayâti
 35. Bayâti-Arabân
 36. Bayâti-Arabân-Bûselik
 37. Bayâti-Aşîrân
 38. Bayâti-Bûselik
 39. Bayâti-Hisâr
 40. Bayâti-Isfahân
 41. Bayâti-Kürdî
 42. Bend-i-Bûselik
 43. Bend-i-Hisâr
 44. Beste-Hisâr
 45. Beste-Isfahân
 46. Beste-Nigâr
 47. Beste-Nigâr-Hisarek
 48. Beste-Nigâr-ı-Atîyk
 49. Beste-Nigâr-ı-Kadîm
 50. Beynel-Bahreyn
 51. Beyzâ
 52. Bezm-i Tarâb
 53. Bezmâra
 54. Buhârî
 55. Bûselik
 56. Bûselik-Aşîrân
 57. Bûselik-Gerdâniye
 58. Bûselik-Geveyşt
 59. Bûselik-Mâye
 60. Bûselik-Nevrûz
 61. Bûselik-Selmek
 62. Bûselik-Şehnaz
 63. Bûstan
 64. Büzürk
 65. Büzürk-Gerdâniye
 66. Büzürk-Geveyşt
 67. Büzürk-Mâye
 68. Büzürk-Nevrûz
 69. Büzürk-Selmek
 70. Büzürk-Şehnâz
 71. Canfezâ
 72. Çârgâh
 73. Çârgâh-Âcem
 74. Çârgâh-Gerdâniye
 75. Çârgâh-Mahûr
 76. Çehâr-Âgâazin
 77. Daği-Bayâti
 78. Danişverân
 79. Dil Âvîz
 80. Dil-Ârâ
 81. Dil-Efruz
 82. Dil-Keşîde
 83. Dil-Nişîn
 84. Dil-Rübâ
 85. Dil-Sûz
 86. Dildâr
 87. Dilkeş-Hâverân
 88. Dilküşâ
 89. Dost-Gahî
 90. Dügâh
 91. Dügâh-Bûselik
 92. Dügâh-Mâye
 93. Dügâh-ı Acem
 94. Dügâh-ı Kadîm
 95. Ebû-Selik
 96. Efrûhiten
 97. Evcârâ
 98. Evc (Eviç)
 99. Evc-Aşirân)
 100. Evc-Bûselik
 101. Evc-Gerdâniye
 102. Evc-i Muhâlif
 103. Evc-Isfahân
 104. Evc-Maklüb
 105. Evc-Mâye
 106. Evc-Nihâvendi
 107. Ferâh
 108. Ferâh-Âver
 109. Ferâh-Zâyi
 110. Ferâhfezâ
 111. Ferâhnâk
 112. Ferâhnümâ
 113. Ferâhzâr
 114. Gamz-Edâ
 115. Gazâl
 116. Gerdâniye
 117. Gerdâniye-Bûselik
 118. Gerdâniye-Büzürk
 119. Gerdâniye-Hicâz
 120. Gerdâniye-Hüseynî
 121. Gerdâniye-Irak
 122. Gerdâniye-Isfahân
 123. Gerdâniye-Kûçek
 124. Gerdâniye-Kürdî
 125. Gerdâniye-Nevâ
 126. Gerdâniye-Nigâr
 127. Gerdâniye-Nikrîzi
 128. Gerdâniye-Rast
 129. Gerdâniye-Rehâvî
 130. Gerdâniye-Uşşâk
 131. Gerdâniye-Zirgüle
 132. Geveyşt
 133. Geveyşt-Bûselik
 134. Geveyşt-Büzürk
 135. Geveyşt-Gerdâniye
 136. Geveyşt-Hicâz
 137. Geveyşt-Hüseynî
 138. Geveyşt-Irak
 139. Geveyşt-Isfahân
 140. Geveyşt-Kûçek
 141. Geveyşt-Nevâ
 142. Geveyşt-Rehâvî
 143. Geveyşt-Uşşâk
 144. Geveyşt-Zirgüle
 145. Gonca-i-Rânâ
 146. Gururî
 147. Gül-Ruh
 148. Güldeste
 149. Gülistân
 150. Gülizâr
 151. Gülnâri
 152. Gülzâr
 153. Gülşen-i Vefâ
 154. Hadrâ (Hazrâ)
 155. Harran
 156. Hâver
 157. Hayâl-i Murâd
 158. Hayân
 159. Hazân
 160. Heftgâh
 161. Hicâz
 162. Hicâz Aşirân
 163. Hicâz-Acem
 164. Hicâz-Bûselik
 165. Hicâz-Büzürk
 166. Hicâz-Gerdâniye
 167. Hicâz-Geveyşt
 168. Hicâz-Irak
 169. Hicâz-Mâye
 170. Hicâz-Nevrûz
 171. Hicâz-Selmek
 172. Hicâz-ı Muhâlif
 173. Hicâz-ı Reke
 174. Hicâz-ı Türkî
 175. Hicâz-ı-Hicâz
 176. Hicâz-Zemzeme
 177. Hicâz-Şehnâz
 178. Hicâzeyn
 179. Hicâzî Hüseynî
 180. Hicâzî Isfahân
 181. Hicâzî Uşşâk
 182. Hicâzkâr
 183. Hicâzkâr-Bûselik
 184. Hicâzkârı-Kürdî
 185. Hisâr
 186. Hisâr- Vech-i Şehnâz
 187. Hisâr-Aşîrân
 188. Hisâr-Bûselik
 189. Hisâr-Evc
 190. Hisâr-ı Büzürk
 191. Hisâr-ı Gayr-ı Müstear
 192. Hisâr-ı Kâdim
 193. Hisâr-ı Kürdî
 194. Hisâr-ı Nîk
 195. Hisârek
 196. Hocest
 197. Horasan
 198. Hoş-Serâ
 199. Hucet
 200. Hudavendigâr
 201. Hufte-Isfahân
 202. Hûzi
 203. Huzî-Aşîrân
 204. Hûzi-Bûselik
 205. Hümâyûn
 206. Hüseynî
 207. Hüseynî- Geveyşt
 208. Hüseynî-Acem
 209. Hüseynî-Aşîrân
 210. Hüseynî-Bûselik
 211. Hüseynî-Gerdâniye
 212. Hüseynî-Horasâni
 213. Hüseynî-Kürdî (Zemzeme)
 214. Hüseynî-Nevrûz
 215. Hüseynî-Nikrîz
 216. Hüseynî-Rehâvi
 217. Hüseynî-Sabâ
 218. Hüseynî-Şehnâz
 219. Hüsn-ü Ân
 220. Hüzzâm
 221. Hüzzâm-ı Cedîd
 222. Hüzzâm-ı Kadîm
 223. Hüzzâm-ı Rûmi
 224. Irak
 225. Irak-Geceyşt
 226. Irak-Gerdâniye
 227. Irak-Mâye
 228. Irak-Nevrûz
 229. Irak-Selmek
 230. Irak-Şehnâz
 231. Irakı Acem
 232. Isfahân
 233. Isfahân-Bûselik
 234. Isfahân-Gerdâniye
 235. Isfahân-Geveyşt
 236. Isfahân-Irak
 237. Isfahân-Mâye
 238. Isfahân-Nevrûz
 239. Isfahân-Selmek
 240. Ifahân-ı Cedîd
 241. Isfahân-ı Sultâni
 242. Isfahân-Zemzeme
 243. Isfahân-Şehnâz
 244. Isfahânek-i Atîyk
 245. Isfahânek-i Cedîd
 246. Isfahânek
 247. Kâbilî
 248. Karcığar
 249. Kebûter
 250. Kûçek
 251. Kûçek-Geveyşt
 252. Kûçek-Mâye
 253. Kûçek-Nevrûz
 254. Kûçek-Selmek
 255. Kûçek-Sümbüle
 256. Kûçek-Zemzeme
 257. Kûçek-Şehnâz
 258. Kürdî
 259. Kürdî-Aşîrân
 260. Kürdîli Çârgâh
 261. Kürdîli Hicâzkâr
 262. Kürdîli Hümâyûn
 263. Lâle-Gül
 264. Lâle-Rûh
 265. Mâhûr
 266. Mâhûr-Aşîrân
 267. Mâhûr-Bûselik
 268. Mâhûr-Hân
 269. Mâhûr-i Kebîr
 270. Mâhûr-i Kebîr-i Kadîm
 271. Mâhûr-i Sagîyr
 272. Mâhûrek (Mâhûr-i Sagîyr)
 273. Mâhûri
 274. Matlûb
 275. Matlûbek
 276. Mâverâünnehr
 277. Mâye
 278. Mâye-Bûselik
 279. Mâye-Büzürk
 280. Mâye-Hicâz
 281. Mâye-Hüseynî
 282. Mâye-i Atîyk
 283. Mâye-i Kebîr
 284. Mâye-i Kevser
 285. Mâye-Irak
 286. Mâye-Isfahân
 287. Mâye-Kûçek
 288. Mâye-Nevâ
 289. Mâye-Rast (Rast-Mâye)
 290. Mâye-Rehâvî
 291. Mâye-Uşşâk
 292. Mâye-Zirgüle
 293. Mâşûk
 294. Meclis-Efrûz
 295. Mellâhi
 296. Mezmîm
 297. Mihr-i Cân
 298. Muhâlif
 299. Muhâlif-i Irak
 300. Muhâlif-i Rast
 301. Muhâlifek
 302. Muhayyer
 303. Muhayyer Bûselik
 304. Muhayyer Irak
 305. Muhayyer Kürdî

306.Muhayyer Segâh

307.Muhayyer Sümbüle

308.Muhayyer Zirgüle

309.Muhayyer-Zîrkeş

310.Mûtedil

311.Mûtrıbân

312.Mûvafık

313.Müberkâa

314.Mücenebûr-Remel

315.Müjdegâni

316.Mürgâk

317.Müsteâr

318.Müsteârek

 1. Müteaddi
 2. Müşküye (Segâh-Aşîrân)
 3. Na-Murâd
 4. Nağme-i Kâbil
 5. Nâz
 6. Nâz-u Niyaz
 7. Nâzenin
 8. Necd-i Hüseynî
 9. Nesîm
 10. Nev-Edâ
 11. Nev-Eser
 12. Nev-Resîde
 13. Nevâ
 14. Nevâ-Acem
 15. Nevâ-Aşîrân
 16. Nevâ-Bûselik
 17. Nevâ-Gerdâniye
 18. Nevâ-Geveyşt
 19. Nevâ-Hüseynî
 20. Nevâ-Kürdî
 21. Nevâ-Mâye
 22. Nevâ-Nevrûz
 23. Nevâ-Selmek
 24. Nevâ-Şehnâz
 25. Nevây-ı Uşşâk
 26. Nevâziş
 27. Nevbahâr
 28. Nevrûz
 29. Nevrûz-Bayâti
 30. Nevrûz-Bûselik
 31. Nevrûz-Büzürk
 32. Nevrûz-Hicâz
 33. Nevrûz-Hüseynî
 34. Nevrûz-i Acem
 35. Nevrûz-i Arâb
 36. Nevrûz-i Hârâ
 37. Nevrûz-i Rast
 38. Nevrûz-i Rûmî
 39. Nevrûz-i Sultâni
 40. Nevrûz-Irak
 41. Nevrûz-Isfahân
 42. Nevrûz-Kûçek
 43. Nevrûz-Nevâ
 44. Nevrûz-Rehâvî
 45. Nevrûz-Sabâ
 46. Nevrûz-Uşşâk
 47. Nevrûz-Zirgüle
 48. Neşât-Âver
 49. Nigâr
 50. Nigâr-ı Nîk
 51. Nigâr-ı Nîk-Acem
 52. Nigârçek
 53. Nigârek
 54. Nihâvend
 55. Nihâvendi Cedîd
 56. Nihâvendi Kebir
 57. Nihâvendi Rûmî
 58. Nihâvendi Sagîyr
 59. Nikrîz
 60. Nikrîz-i Kebir
 61. Nikrîz-i Sagîyr
 62. Nikrîz-Segâh
 63. Nişâbûr (Nişâpûr)
 64. Nişâbûrek
 65. Nühüft (Nihift)
 66. Nühüft-Hicâzî
 67. Nühüft-i Kâdîm
 68. Pay-Zen-i Sabâ
 69. Pençgâh
 70. Pençgâh-ı Aşl
 71. Pençgâh-ı Zâid (Zâide)
 72. Perzerîn
 73. Pesendîde
 74. Pûşegân
 75. Râh-i Gül
 76. Râh-i Hâr-Ken
 77. Râh-i Hâr-Keş
 78. Râh-i Hûsrevâni
 79. Râh-i Rûh
 80. Râh-i Şeb-Diz
 81. Rahat-Fezâ
 82. Rahâtül-Ervâh
 83. Râmiş-Huvar
 84. Râmiş-i Cân
 85. Rast
 86. Rast-Acem
 87. Rast-Gerdâniye
 88. Rast-Geveyşt
 89. Rast-Hâverân
 90. Rast-Kürdî
 91. Rast-Mâhir
 92. Rast-Mâye
 93. Rast-Nevrûz
 94. Rast-Selmek
 95. Rast-ı Cedîd
 96. Rast-ı Kebîr
 97. Rast-Şehnâz
 98. Rehâvî (Rehâvî)
 99. Rehâvî-Gerdanîye
 100. Rehâvî-Geveyşt
 101. Rehâvî-Mâye
 102. Rehâvî-Nevrûz
 103. Rehâvî-Selmek
 104. Rehâvî-Şehnâz
 105. Rekb (Çârgâh-Rekb)
 106. Rekb-i Nevrûz
 107. Reng-i Dil
 108. Revâ-Irak
 109. Revnâk-Nümâ
 110. Ridâyî
 111. Rûh
 112. Rûh-Efzâ
 113. Rûhnevâz (Rûhnüvâz)
 114. Rûy-i Aşîrân
 115. Rûy-i Hicâz
 116. Rûy-i Irak
 117. Rıdvân
 118. Sabâ
 119. Sabâ-Aşîrân
 120. Sabâ-Bûselik
 121. Sabâ-Uşşâk
 122. Sabâ-Zemzeme
 123. Safâ
 124. Sâzkâr
 125. Se-Bahr
 126. Sebz-Ender-Sebz
 127. Sebz-Ender-Sebz-i Hisâr
 128. Sebz-Ender-Sebz-i Kadîm
 129. Sebz-î Hisâr
 130. Sebz-î Tâze
 131. Sebzî
 132. Segâh
 133. Segâh-Acem
 134. Segâh-Arabân
 135. Segâh-Mâye (Mâye)
 136. Segâh-Muhayyer
 137. Selmek (Selmekî)
 138. Selmek-Büzürk
 139. Selmek-Hicâz
 140. Selmek-Hüseynî
 141. Selmek-i Kebîr
 142. Selmek-i Sagîyr
 143. Selmek-Irak
 144. Selmek-Isfahân
 145. Selmek-Kûçek
 146. Selmek-Rast
 147. Selmek-Rehâvî
 148. Selmek-Zirgüle
 149. Ser-Bülend
 150. Ser-Henk
 151. Serendâz (Seng-Endâz)
 152. Sipihr
 153. Sipihr-Hüseynî
 154. Sipihr-Uşşâk
 155. Sireng
 156. Sultân-ı Bûselik
 157. Sultân-ı Cedîd
 158. Sultân-ı Nevâ
 159. Sultân-ı Segâh
 160. Sultân-ı Yegâh
 161. Sultân-ı-Irak
 162. Suz-i Dil
 163. Suz-i Dilâra
 164. Sûznâk (Basit Sûzinâk)
 165. Sünbüle
 166. Sünbüle-i Kâdîm
 167. Sünbüle-Nihâvend
 168. Şâd-Kâmı
 169. Şâh
 170. Şâhî
 171. Şâhvâr (Şehvâr)
 172. Şedd-i Arabân
 173. Şehnâz
 174. Şehnâz-Aşîrân
 175. Şehnâz-Bûselik
 176. Şehnâz-Büzürk
 177. Şehnâz-Hâverân (Irak)
 178. Şehnâz-Hicâz
 179. Şehnâz-Hüseynî
 180. Şehnâz-Kûçek
 181. Şehnâz-Kürdî
 182. Şehnâz-Nevâ
 183. Şehnâz-Rast
 184. Şehnâz-Rehâvî
 185. Şehnâz-Uşşâk
 186. Şehnâz-Zirgüle
 187. Şehr-i Naz (Şehr-Nâz)
 188. Şehvâr
 189. Şems-Efrûz
 190. Şeref-Nümâ
 191. Şevk-Âver
 192. Şevk-Efzâ
 193. Şevk-Engîz
 194. Şevk-i Cedîd
 195. Şevk-i Dil
 196. Şevk-i Serâb
 197. Şevk-i Tarâb
 198. Şeşgâh
 199. Şiâr
 200. Şinâver
 201. Şirâz
 202. Şirâz-Sünbüle
 203. Şirîn
 204. Şîvekâr
 205. Şîvekeş
 206. Şîvenümâ
 207. Şûrî
 208. Şüster
 209. Tâhir
 210. Tâhir-Bûselik
 211. Tâhir-i Kebîr
 212. Tâhir-i Sagîyr
 213. Tâhir-Kürdî
 214. Tanık
 215. Tarz-ı Bihîn
 216. Tarz-ı Cedîd
 217. Tarz-ı Nevîn
 218. Tebrîz
 219. Tehrîzî
 220. Tereşşüd
 221. Terkîb-i Sabâ
 222. Tüvânger
 223. Urfa-Mâhûr
 224. Uzzâl
 225. Uzzâl-Acem
 226. Uzzâl-Hüseynî
 227. Uzzâl-Şehnâz
 228. Uşşâk
 229. Uşşâk-Aşîrân
 230. Uşşâk-Gerdâniye
 231. Uşşâk-Geveyşt
 232. Uşşâk-Mâye
 233. Uşşâk-Nevrûz
 234. Uşşâk-Selmek
 235. Uşşâk-Şehnâz
 236. Vâmık
 237. Vech-i Arazbâr
 238. Vech-i Bûselik
 239. Vech-i Hüseynî
 240. Vech-i Şehnâz
 241. Yâr
 242. Yegâh
 243. Zâd-ı Dil
 244. Zâvîl (Zavil)
 245. Zâvîli (Zâvûli)
 246. Zâvîli Isfahân
 247. Zâvîli Segâh
 248. Zemzem
 249. Zemzeme (Eski Zemzeme)
 250. Zemzeme-Kürdî
 251. Zende-Rûd
 252. Zengüle (Zirgüle)
 253. Zengüle-Bûselik
 254. Zengüle-Gerdâniye
 255. Zengüle-Geveyşt
 256. Zengüle-Mâye
 257. Zengüle-Nevrûz
 258. Zengüle-Selmek
 259. Zengüle-Şehnâz
 260. Zengüleli Sûznak
 261. Zevk-Bahş
 262. Zevk-i Dil
 263. Zevk-u Tarâb
 264. Zirefkend
 265. Zirefkend Şarkı
 266. Zirefkend-i Büzürk
 267. Zirefkend-i Kûçek
 268. Zirefkend-i Rûmi
 269. Zirkeş-Hâveran
 270. Zirkeş-Hüseynî
 271. Zirkeşîde
 272. Zülf-i Nigâr
Kaynak
Bu yazıyı beğendiniz mi?
 • İnanılmaz
 • Çok İyi
 • Üzgün
 • Sinirli
 • Sıkıcı
 • Yaani
Paylaşım