Ana sayfa » Dökümanlar » Yeni Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği

Sosyal Etkinlikler YÖnetmeliği

8 Haziran 2017 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Sosyal Etkinlikler yönetmeliğinin son değişiklikler ile PDF halidir.

Ayrıca Eğitim-İş Sendikasının aslında nelerin değiştiğini gösterdiği şu bölümü okumakta fayda var;

8 Haziran 2017 tarih ve 30090 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği ile Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği ve Milli Eğitim Bakanlığı Sosyal ve Kültürel Yarışmalar Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Söz konusu değişikliğin ilk göze çarpan amacının, Bakanlığın artık politika olarak belirlediği Atatürk İlke ve İnkılaplarını adım adım mevzuattan çıkarma gayreti olduğu anlaşılmaktadır. Önceki yönetmelikte, Sosyal etkinliklerin amacı, Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak; öğrencilerin Atatürk İlke ve İnkılâplarına, Anayasanın başlangıcında ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı yurttaşlar olarak yetişmelerine, yeteneklerini geliştirerek gerekli donanımı kazanmalarına katkıda bulunmaktır.” şeklinde ifade edilen ve okullarda gerçekleşecek sosyal etkinliklerin bu kapsamda yürütülme zorunluluğuna yönelik düzenlemenin kaldırılmış olmasını da “Törenlerde; Atatürk ve Türk büyükleri ile eğitim şehitleri için saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın söylenmesinden sonra günün anlam ve önemine uygun şekilde hazırlanan programa göre hareket edilir.” şeklinde törenlerde uyulacak esasların belirlendiği düzenlemelere yer verilmemesini de sayısı 32 olan Öğrenci Kulüpleri 44 e çıkarılırken birçok okulumuzda fiilen faaliyet gösteren ve talep olan Atatürkçülük Kulübünün listeye eklenmesinin akla dahi gelmemesini de bu kapsamda anlamak gerekeceği açıktır.

Okullarda Milli Bayramların kutlanılmasına yönelik hüküm de yeni yönetmelikte yer almamış olup Bakanlığın, okullarda Cumhuriyet Bayramı dahil olmak üzere Milli Bayramların kutlanmasını ve buna yönelik diğer etkinliklerin gerçekleştirilmesine izin vermeyeceği anlaşılmaktadır. Diğer yandan ise Milli Bayramlarımızın adı geçmemesi rağmen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Kut’ül Amare Zaferi, Kutlu Doğum Haftası adında yeni etkinlik günleri belirli gün ve haftalar çizelgesine eklenmiş durumdadır.

Yönetmelikte bir başka göze çarpan husus olarak, “milli, manevi değerler” vurgusu ile okullarda dini faaliyetler yürütmesi amaçlanan dernek, vakıf, tarikat, cemaatlerin etkinliklerine yasal dayanak yaratma amacının güdüldüğü görülmektedir.Yönetmeliğe yeni bir kavram olarak eklenen “gönüllüler” ifadesini de bu amaca hizmet edecek bir değişiklik olarak okumak gerekir. Önceki yönetmelikte yer alan “gönüllü veli” ifadesi, bu yönelikte gönüllü başlığı altında veli, kişi, üniversite, kurum ve kuruluşları” olarak tanımlanmış, yani öğrenci ile doğrudan ilgisi bulunmayan herhangi kimseler yönetmelik kapsamında okullarda düzenlenecek etkinliklerde başat olabilecek duruma getirilmiş bulunmaktadır. Malum dernek ve vakıflar aracılığı ile gerçekleştirilecek faaliyetler ile öğrencilere her türlü dini gezi, faaliyet etkinlik vs. yaptırılması mümkün olabilecektir.

“Bayrak törenlerine, tören sırasında okulda bulunan yönetici, öğretmen, öğrenciler ile diğer görevliler, “Millî Eğitim Bakanlığı ile Diğer Bakanlıklara Bağlı Okullardaki Görevliler ve Öğrencilerin Kılık Kıyafetlerine İlişkin Yönetmelik” hükümlerine uygun bir kıyafetle katılır.” şeklindeki düzenlemenin de kaldırılarak adı geçen yönetmelikten duyduğu rahatsızlığı her fırsatta dile getiren kimi malum yandaş sendikalara da “selam gönderildiği” anlaşılmaktadır.

Sonuç olarak belirli bir sistematik dahilinde yürütülen politika ile mevzuattan ve okullardan Ulu Önder Atatürk’e dair her türlü izin silinmesi gayreti gözden kaçırılmaması gereken temel meseledir. Bugüne kadar olduğu gibi bu konudaki kesin ve kararlı mücadelemizi her türlü platformda sürdürecek, Milli Bayramlarımıza sahip çıkacak, okullarımızda laik eğitimin geriletilmesine izin vermeyeceğiz.

Yönetmelikte yer alan bu ve benzer hususların iptali için Sendikamızca dava açılacaktır.

                 MERKEZ YÖNETİM KURULU

Yönetmeliği aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz.

[sociallocker]BURADAN İNDİRİN[/sociallocker] [xt_go_advt_1]

Translate »