Ana sayfa » Eğitim » Avrupada Sanat Eğitimi

Avrupada Müzik

    Müzik ve görsel sanatlar Avrupa ülkelerinde zorunlu eğitimin bir noktasında öğretilir. El işi, drama ve dans da bir çok Avrupa ülkesinde zorunlu ders olarak verilmektedir. Baştan ikisi genel olarak sanat odaklı olmayan bir başka dersin içinde verilir; bunlar sırasıyla edebiyat ve beden eğitimidir. Ondan fazla ülkede, medya sanatları adı altında dersler verilmektedir. Çok azında ise mimari dersi sunulmaktadır.

Sanat Eğitimi

   Resmi kaynaklara göre sanat eğitimine ayrılan zaman açısından, neredeyse Avrupa ülkelerinin yarısına yakını ilk öğretimde yılda 50 ila 100 saat arasında bir eğitim süresini sanat eğitimine harcamaktadırlar. Alt orta öğretimde öğretim saati biraz daha düşüktür; 25 ile 75 saat arasında sanat eğitimi yapılır.

   İlköğretim seviyesinde ise, dil öğretimi, matematik, fen bilimleri ve sosyal bilimler derslerinden sanat eğitimi derslerinin saati düşüktür, fakat ülkelerin büyük bir çoğunluğunda sanat eğitimine yabancı dil öğretimi ve beden eğitimi derslerinden daha fazla zaman ayrılmaktadır. Ne var ki, alt ortaöğretim seviyesinde, sanat konularına ayrılan ders saatinin diğer konu alanlarıyla karşılaştırıldığında azaldığı görülmektedir.

   Ortaöğretim seviyesinde ülkelerin büyük bir çoğunluğu sanat eğitimine dil eğitimi, matematik, fen ve sosyal bilimler dersleriyle yabancı dil öğretimi ve beden eğitimi derslerinden daha az zaman ayırmaktadırlar.

   Sanat eğitiminin genel hedefleri tüm ülkelerde aşağı yukarı aynıdır: ‘sanatsal beceri, bilgi ve anlayış’ ‘eleştirel yaklaşım’, ‘kültürel miras’, ‘bireysel ifade/kimlik’, ‘kültürel çeşitlilik’, ve ‘yaratıcılık’ olarak tanımlanmaktadır. Oldukça ilginçtir ki, ‘sanat ve yaşam boyu öğrenme/hobi’ sadece 15 ülkenin müfredatında ele alınmaktadır.

   Ülkelerin büyük bir çoğunluğunda sanat eğitimi aynı zamanda bireysel ve duygusal gelişimi de hedeflemektedir çünkü sanatın sosyal becerileri, bireysel olgunlaşmayı eğlence ve mutluluk deneyimleriyle kazandırdığı bilinmektedir.

    Üç ülkede, İrlanda, Malta ve Birleşik Krallık (İskoçya), tüm öğrenciler sanat derslerini başarıyla tamamlamak için zorunlu eğitimleri boyunca standart bir ulusal sınava tabi tutulurlar. Bu sınavların sonuçları, beraberinde okul teftişleri ve araştırmalarıyla, genel anlamda sanat eğitiminin etkinliğini ve işlerliğini gözlemlemek için de kullanılır.

     Profesyonel sanatçılar çoğunlukla ilk ve orta dereceli eğitim seviyelerinde öğretmenlik yapmamaktadır. Bir çok ülkede, sanat konularını okullarda öğretmek için, profesyonel sanatçıların profesyonel öğretmen eğitimi almaları gerekmektedir. Fakat, bu durum için istisnalar da mevcuttur: çeşitli ülkelerde profesyonel sanatçılar ilgili alanda öğretmen eğitimine sahip olmadan da okullarda sanatlarını öğretebilmektedirler.

Sanat Eğitimi

    Belçika’da (Fransız ve Flaman Toplulukları), Danimarka, İrlanda, Malta, Hollanda, Avusturya ve Norveç’te, ulusal organizasyonlar ve ağlar özellikle sanat eğitimini ve kültür eğitimini desteklemek amacıyla kurulmuştur. Çeşitli ülkelerde, kültürel ziyaretler, müzeleri gezmek, tiyatro ve konser salonlarını ziyaret etmek müfredatta resmi anlamda tanımlanmıştır.

    Her ne kadar profesyonel sanatçılar nadir olarak okullarda ders veriyor olsa da, bazı ülkelerde bu sanatçılarla iş birliği kurarak öğrencilerin sanat ve kültür dünyasına daha güvenli ve bilinçli adım atmaları sağlanmaktadır.

Kaynak : Wim Vansteenkiste, İletişim ve yayınlar, Eurydice – Nathalie Baïdak, koordinatör yazar, Eurydice

Translate »