Ana sayfa » Etkinlikler » 12 Mart » İşaret dili ile İstiklal Marşı

işaret dili

İŞARET DİLİ NEDİR?

İşaret dili, işitme engellilerin kendi aralarında iletişim kurarken, el hareketlerini ve yüz mimiklerini kullanarak oluşturdukları görsel bir dildir.
İşaret dillerinin bilimsel olarak belirlenmiş ana özellikleri ise şunlardır :
İşaret dilleri de sözlü diller gibi bir gramer yapısına sahiptir. Sanılanın aksine sözlü dillerden daha basit bir yapıda değildir.
Her işaret dilinin kendine özgü gramer kuralları vardır ve her kavram için kullanılan işaretler de kullanıcılar arasında ortaktır. Bu özelliği ile işaret dili, konuşurken kullandığımız jestler ya da pandomimden çok farklıdır.

İşaret Dili Alfabesi

Her ülkenin kendi işaret dili vardır . Örneğin Amerika´da kullanılan işaret dili (ASL) ile Almanya´da kullanılan işaret dili (DGS) birbirlerine benzemezler. Bu iki dil, İngilizce ile Almanca kadar farklıdır.
Bir işaret dili çevrede kullanılan sözlü dilden etkilense de, farklı bir gramer yapısına sahiptir. Yani Türkçe ile Türk İşaret dili arasında mutlaka bir benzerlik olması gerekmez.
Sözlü dillerde olduğu gibi işaret dili de erken yaşta öğrenilmelidir. İşitme engelliler 5-6 yaşına kadar işaret dili öğrenemezler se daha sonra hem işaret dilini hem de başka dilleri öğrenmeleri zorlaşır.
Beyin üzerindeki araştırmalara göre, sözel dillerle işaret dilleri aynı nörofizyolojik süreçlere ve aynı lokalizasyona (yani beynin sol yarımküresi) sahiptir.

TÜRK İŞARET DİLİ

İşaret dilleri, işitme engellilerin bir arada etkileşim içinde bulunduğu her durumda kendiliğinden, doğal olarak gelişmekte ve kültürel aktarım yoluyla nesilden nesile geçmektedir.

       Genel Müdürlüğümüzce Türk İşaret Diline kaynaklık etmesi, işitme engelli bireylerimiz arasında ortak bir dil oluşturulmasına katkı sağlaması amacıyla Türk İşaret Dili Sözlüğü hazırlanmıştır. Sözlükte, işitme engelli bireylerin günlük konuşmalarında en sık kullandıkları 2607 kelime mevcuttur. Türk İşaret Dili Sözlüğünde 2607 kelimeden her birinin işaretini anlatan bir ya da birkaç görsel, elin ayrıntıları ve işaretin sözel anlatımı bulunmaktadır. Ayrıca görseller ve çizimler yoluyla her bir işaretin şekli, konumu (hareket alanı) ve simetrisine ayrı ayrı yer verilmiştir.

İşaret Dili

        Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanlığınca hazırlanan ve 10.000 adet basılan Türk İşaret Dili Sözlüğü, işitme engelli bireylerin hem Türkçeyi hem de bilmedikleri sözcüklerin işaretlerini öğrenmelerine; dilsel, bilişsel ve sosyal-duygusal yetersizliklerinin giderilmesine ve bu alanlarda gelişmelerine, yaşadıkları kültürü, sosyal ve doğal çevreyi tanımalarına katkı sağlayacaktır. İşitenler ise Türk işaret dilini standartlarına uygun olarak öğrenebileceklerdir. Böylelikle işaret dili öğrenen işitenlerin, işitme engellilerle kolaylıkla iletişim kurabilmeleri de mümkün olabilecektir. Sözlüğün, işitme engelli bireyler arasındaki iletişimin gelişmesine, onların bilgi kaynaklarına kolaylıkla ulaşmalarına yardımcı olacaktır.

          Öte yandan Türk İşaret Dili Sözlüğü’nün, ülkemizde işitme engelli bireylerin farklı bölgelerimizde işaret dilinde var olan farklı kullanımların ortadan kaldırılarak bu alanda ülkemiz genelinde belirli bir standart sağlanmasına da katkı sağlaması beklenmektedir.  Dil belli bir standarda kavuşacağı için kimi kavram ve terimlerin sözcüklerine ait işaretlerin, bölgeden bölgeye ya da yöreden yöreye değişiklik göstermesinin de önüne geçilmiş olacaktır. Ülkemizde işitme engelli bireyler arasındaki farklı işaret uygulamalarının ortadan kaldırılmasının da ileriki yıllarda yapılacak çalışmalarla Türk İşaret Dili’nin gramerinin hazırlanmasına kaynaklık edeceği öngörülmektedir.

İşaret dilini indirmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.

[sociallocker]BURADAN İNDİRİN[/sociallocker]

İSTİKLAL MARŞI

[xt_go_advt_1]

BEYAZ SHOW’DA İŞARET DİLİ İLE İSTİKLAL MARŞI

 

Translate »