Dersin Öğretim Programı ve Kazanımlarıyla İlgili Görüşler:

Öğretim Yöntem-Teknikleri ve Materyal Kullanımı :

Ders Kitapları ve Öğretim Materyalleri ile İlgili Görüşler:

Sınıf Yönetimi ve Akademik Başarı:

[xt_go_advt_1]

Okul İçi ve Dışı Sosyal-Kültürel Etkinliklerle İlgili Görüşler:

Mesleki Gelişim :

Kaynak: İnternet ortamında bulduğum bir PDF belgesi ve maalesef sahibi yok.