Ana sayfa » Eğitim » İlköğretimde müzik eğitimi
cocuklara-muzik-egitimi-nasil-verilir

ilköğretimde müzik eğitimi

   Müziğin ilköğretim çağı çocuğunun yaşamındaki vazgeçilmez yeri ve önemi nedeniyledir ki müzik; ilköğretimde hem sağlam bire eğitim temeli, hem anlamlı bir eğitim boyutu, hem kullanışlı bir eğitim araca, hem etkili bir öğretim yöntemi, hem de önemli bir eğitim alanıdır.

   Müzik eğitimi, bireye, kendi yaşantısı yoluyla amaçlı olarak belirli bir müziksel davranışlar kazandırma, bireyin müziksel davranışlarını kendi yaşantısı yoluyla amaçlı olarak değiştirme, dönüştürme, geliştirme ve yetkinleştirme sürecidir. Bu tanım, kuşkusuz ilköğretim için de geçerlidir.

   Müzik eğitimi, bir bütün olmakla birlikte genel, özengen (amatör) ve mesleksel (profesyonel) olmak üzere üçü ana kitleye ve amaca yönelik olarak düzenlenip gerçekleştirilir. Bu üç ana kitle ve amaçtan daha çok hangisine yönelik ise ona göre nitelik taşır.

   Genel müzik eğitimi, herkese yöneliktir. Sağlıklı, dengeli, başarılı ve mutlu bir “insanca yaşam” ve “insanca gelişim” için gerekli müziksel davranış değişiklikleri oluşturmayı ve “ortak-genel müzik kültürü” kazandırmayı amaçlar.

   Özengen müzik eğitimi; genel müzik eğitimiyle yetinmeyip müziğin bir dalına içten ilgili, istekli, gönüllü ve yatkın olanlara yöneliktir. Müzik yaşamına daha etkin ve katılım ve bu yaşamdan daha etkili bir zevk ve doyum sağlamak için gerekli davranış değişiklikleri oluşturmayı ve “özengen müzik kültürü” kazandırmayı amaçlar.

   Mesleksel müzik eğitimi ise; müziğin bütününü, Bir kolunu veya dalını bir iş veya meslek uğraş alanı olarak seçen veya seçmek isteyenlere yöneliktir. Seçilen veya seçilmek istenen müziksel mesleğin getirdiği davranış değişiklikleri oluşturmayı ve “mesleksel müzik kültürü” kazandırmayı amaçlar.

   İlköğretimde müzik eğitimi; bunlardan daha çok genel müzik eğitimi kapsar, daha çok genel müzik eğitimine ağırlık verir. Ancak, bunun yanı sıra, çocuğun müziksel gelişimine, müziksel eğilimine ve geleceğe dönük müziksel beklentilerine bağlı olarak özengen ve mesleksel müzik eğitimine ilişkin belirli düzenleme ve uygulamalara da yer verir.

Prof.Dr. Ali Uçan

Doç. Gökay Yıldız

Doç. Ertuğrul Bayraktar

Translate »