Ana sayfa » Dökümanlar » 2014-2015 Müzik 6-7-8 Öğretmen Kılavuz Kitap
ogretmen_klavuz

Müzik Dersi Öğretmen Kılavuz Kitap

     İçinde bulunduğumuz yüzyılda bilgi ve teknolojide yaşanan hızlı değişimler toplumların yaşam standartlarını yükseltmiş, iletişimi hızlandırarak ülkeler arası ve kültürler arası mesafeleri yakınlaştırmış, küreselleşme sürecini hızlandırmış, insan hayatını çok boyutlu etkileyerek bireylerin ve toplumların yapı ve ihtiyaçlarını değiştirmiştir. Bireylerde değişim gösteren bu ihtiyaç ve istekleri karşılama yönünde verilen çaba, ülkelerin eğitim politikalarına da yansıyarak son yıllarda köklü değişimlerin yapılmasını zorunlu kılmıştır. Değişimlerin ihtiyaçlara cevap vermesi amacıyla özellikle son yıllarda önem kazanan eğitimdeki modern yaklaşımlar incelemeye alınmış ve eğitim sektöründe sıklıkla kullanılan “eğitim, öğrenme ve öğretme, bilgi, yöntem gibi” kavramlar tekrar yorumlanmıştır.

    Teknolojinin gelişmesi ile artan bilgi birikimi ve bilgiye her an bireylere doğrudan verilerek istendiğinde tekrar alınması yönündeki becerilerin kazandırılmasını savunan davranışçı yaklaşımın aksine, bilgiye ihtiyaç duyduğu anda ulaşma becerisini kazanmış, edindiği bilgiler ihtiyacına uygun kullanabilen ve hatta üretebilen, öğrenme sürecinde aktif ve yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinen bireylerin yetiştirilmesine önem veren modern eğitim yaklaşımları önem kazanmıştır. Programın oluşturulması sürecinde modern yöntemler birey ve toplumun ihtiyaçlarına uygun olarak analiz edilmiş, Öğrenci merkezli öğrenmeyi dikkate alan Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımı ilköğretim müzik programları ve program çerçevesinde hazırlanan Öğretmen Kılavuz ve Öğrenci Çalışma Kitaplarına kaynaklık etmiştir.

MEB

[sociallocker]Buradan İndirin[/sociallocker]

[xt_go_advt_1]

Translate »