Ana sayfa » Genel » İlköğretimde şarkı öğretimi
singing-18382_640

İlköğretimde Şarkı Öğretimi

  1. Müzik eğitimi genel müzik eğitimine, genel müzik eğitimi müzik kültürüne odaklanır.
  2. Genel müzik kültürünün en önemli öğelerinden biri şarkı kültürü, genel müzik eğitiminin en önemli boyutlarından biri şarkı öğretimidir.
  3. İlköğretimde şarkı öğretimi, genellikle toplu öğretim ve küme öğretim teknikleriyle yapılır. Bunların yanı sıra, gerektikçe veya gereksinildikçe bireysel öğretim tekniklerin de yer verilir.
  4. Şarkı öğretiminde öğretmenin yanında her öğrenci en doğal müzik yapma gereci olan kendi sesiyle katılır. Her öğrencinin sesi kendine özgüdür ve kendini ifade etme gerecidir.
  5. Şarkı öğretiminde şarkının neden/niçin ve nasıl saptandığı veya seçildiği kadar, şarkının kendisinin de ne olduğu belirleyici rol oynar.
  6. Şarkı öğretiminde şarkının belirleyiciliği en başta şarkının yapısı, örgüsü, dokusu ve kalitesinden kaynaklanır.
  7. Etkili şarkı öğretimi sağlam yapılı, tutarlı örgülü, uygun dokulu ve yüksek nitelikli şarkı gerektirir.
  8. Şarkı öğretiminde gerekli ipuçları; verici, kolay bellenici, uzun süre bellekte kalıcı, çok yönlü çağrışımlar uyandırıcı, çeşitlilik sağlayıcı ve beğeni geliştirici şarkılar ve ezgiler ilk-temel dağarcığı oluşturur.
  9. Kulaktan kapma, ağızdan ağıza ve dilden dile dolaşma şarkılar ve ezgiler, veya kulaktan kapılan, ağızdan ağıza ve dilden dile dolaşan şarkılar ve ezgiler bütün müzik öğreniminin ve öğretiminin temelidir.
  10. Şarkı öğretiminde yapılan ilk işlerden en önceliklisi, öğretim için en uygun şarkının seçimidir.

 

Prof.Dr. Ali Uçan – Doç.Gökay Yıldız – Doç.Ertuğrul Bayraktar

Translate »