Ana sayfa » Müzik Eğitimi » Müziği öğrencilerimize sevdirmenin yolları

Müzik ve Çocuk

Merhaba dostlar,

Bu yazıda sizlere yaşadığımız sorunlar ve neler yapabiliriz başlıklarından oluşan kısa özetler sunmaya çalışacağım. Öncelikle Müzik dersinde yaşadığımız sorunları başlıklar halinde ele alalım;

  • İlk öğretim 1. kademe öğretmenleri 1. sınıftan 4. sınıfa kadar büyük çoğunlukla müzik dersi yapmazlar. (ki haftada 1 saattir.)
  • Okul idarelerinin, velilerin ve hatta diğer branştaki öğretmenlerin birçoğunun müzik dersine bakış açısı “şarkı-türkü söyleme” dersi olarak algılanmaktadır maalesef.
  • Eğitim sistemi sınava endeksli olduğu için İlköğretim’te TEOG dersleri dediğimiz (Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, İngilizce, Sosyal Bilgiler, DKAB), liselerde ise Üniversite giriş sınavları önem kazanmış ve diğer dersler , sanki öğrencinin rahatlaması ve psikolojisinin düzelmesi için konulmuş derslermiş gibi yanlış bir algı vardır.
  • Müzik eğitimi ile ilgili materyaller hem pahalıdır ve hem de okul idareleri tarafından en gereksiz görülen araçlardır. Bu yüzden müzik öğretmeni kendi ile baş başadır.
  • Müzik dersi “YETENEK DERSİDİR” denilen çok ama çok yanlış bir algı vardır. (ki bazı müzik öğretmenlerinde bile görmüşümdür.)
  • Ülkemizde medya ve yayın organlarının SANATA bakış açısı ekonomi üzerine kuruludur. Yozlaşan yapı, toplumu fazlasıyla etkilemektedir.
  • Ve son olarak maalesef Müzik Öğretmenleri yeteri kadar örgütlenmemişlerdir.

Uzatmadan hemen bu saydığım başlıklar üzerinden neler yapılabilir anlatmaya çalışacağım.

Sınıf öğretmeni olan bir çok arkadaşımız müzik dersinde yetersiz kalmaktadırlar. Sorunu çözmek için Eğitim Fakültelerinin Sınıf Öğretmenliği bölümlerinde müzik dersi vermek yerine tüm sınıflarda müzik dersine Müzik Öğretmeninin girmesi zorunlu olmalıdır. Sanat eğitimi zorlu bir eğitimdir ve başlı başına öğrenilmesi gereken sıkı bir disiplindir.

Eğitimi sınav stresinden çıkarmadığımız sürece müzik dersine olan bakış açısı değişmeyecektir. Öğrencilerimiz sanata özendirilmeli, resim, müzik vb. sanatlar eğitim sistemi içerisinde tamamen zorunlu hale getirilmelidir.

Okullarımızın hepsinde birer müzik sınıf olmalı, devlet, idare bu konuda daha hassas davranmalıdır.

Müzik eğitimi ile ilgili bilinen en büyük yanlış yeteneksiz öğrencilerin müzik dersinde zaten verimli olmayacakları ve sonuçta bu öğrencilerin müzik dersini zaten geçmeleri gerektiği anlayışıdır. Bütün öğrencilerin doğuştan var olan özellikleri geliştirilebilir ve müzik yapma verimlilikleri arttırılabilir. İyi enstrüman çalamayan öğrencilerin çok iyi müzik dinleme ve anlama kapasitelerinin olduğunu derslerimde görmüşümdür. Derslerde gördüğüm bir başka olayda her öğrencinin aslında belirli ritimleri anlama kapasitelerinin oldukça kabul edilebilir düzeyde olmasıdır. Bunun için; Sanat eğitimi her bireyin gelişimini önemli ölçüde geliştiren bir süreçtir ve her birey bu eğitimi almalıdır.

Son madde hakkında şimdilik beklemedeyiz. Umuyorum başaracağız.

Şimdi öğrencilerimizle hangi etkinlikleri yaparsak daha verimli olunur? konusu hakkında bazı istatistikler vermek istiyorum. Araştırmayı İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik bölümünden A.Metin Karkın ve Ilgım Kılıç yapmış.

Öneriler
Öneriler

 

 

Kullanılan Araç ve Gereçler
Kullanılan Araç ve Gereçler

En önemli bölüm aşağıda inceleyeceğimiz bölüm. Öğrenciler yapılan araştırma da en çok şu etkinlikleri seviyorlar.

Öğrenciler Neleri seviyor?
Öğrenciler Neleri seviyor?

ORFF çalgıları ve Koro’nun öğrenciler üzerinde çok etkili olduğunu görmüşümdür. Öğrencinin derse etkin katılımını sağlamak gerçekten çok önemli. Haftada 1 saat dersi olan bir sınıfa TEORİK yüklemek onları uzaklaştırmaktan başka bir şeye yaramıyor. Projeksiyon makinesini de her zaman olmasa da kullanıyor ve çok iyi sonuçlar alıyorum. Elektronik oyunlarla müzik eğitimi öğrencileri gerçekten motive ediyor ve tablete yüklediğim oyunlar şeklinde yapılmış nota yazılımları, bilgiyi inanılmaz pekiştiriyor. Bilgisayarda EXCEL ile yaptığım bulmacaları da söylemem lazım.

Umarım fikir vermişimdir.

Saygılarımla..

Translate »