Ana sayfa » Müzik Eğitimi » Müzik nedir?

Müzik Tanrısı

Müzik nedir?

Tanımı: Müziğin tanımı yüzyıllardır değişik şekillerde yapılmıştır. Yunan mitolojisinde Apollon’un MUS denilen kızlarının olduğu düşünülmüş ve müzik kelimesinin MUS’tan geldiği söylenmektedir.

Müzik Tanrısı

Müzik, insanların düşüncelerini sesle ifade etme sanatıdır. Daha iyi anlayabilmek için müzikte kullandığımız SES kavramına değinmek gerekir. Müzikte kullandığımız seslerin belirli özellikleri vardır. Bunlar;

  • Gürlük (Sesin Çok ya da az olması)
  • Süre (Sesin uzunluğu)
  • Tını (Sesin rengi-karakteri)
  • Diklik (Kalın-İnce ya da Tiz-Pes)

Tabi her sese müzik demek yanlış olur. Eğer sesler düzenli ve belirli bir ritim eşliğinde sıralanırsa müzik olabilir. Yoksa etrafımızda duyduğumuz bir çok ses gürültüdür.

Müzik yaparken temel amaç, kullandığımız seslerin estetik kaygılarla daha güzel hale gelmesini amaçlamaktadır. Yani güzel ses bulabilmek ve bu güzel sesleri belirli sıralarla arka arkaya dinleyiciye sunabilmektir müzik.

Müzik Sanatı

Müziğin ana özelliği sestir ve insan beynini ve ruhunu etkileyen bir yapıya sahiptir. Bir sonu yoktur ve hayal edebildiğimiz ölçüde sınırsızdır. Çalgılarla ve sesimiz ile (ki sesimiz de bir çalgıdır) düşüncelerimizi sınırsız aktardığımız müthiş bir sanattır.

Müziğin en önemli özelliklerinden bir tanesi insanları bir araya getirici özelliğinin olması ve dili, dini, ırkı ne olursa olsun herkes tarafından ortak bir dil olarak kullanılabilmesidir. Kısaca müzik evrensel bir sanattır.

Müzik yapan insanlara müzisyen adı verilmektedir. Müzikle uğraşan anlamındadır.

Müzikle ilgili her türlü bilgiyi araştıran bilim dalına MÜZİKOLOJİ adı verilir. Müzik konularını bilimsel yöntemler kullanıp araştırarak çıkardığımız sonuçlar oldukça detaylı ve buraya sığmayacak kadar geniştir.

Örnek olması açısından Vivaldi’nin şu eserlerini dinlemelisiniz.

 

Translate »