Ana sayfa » Genel » Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği
2013-9-18-15-2-1-792

   Türk Halk Müziği, Türkiye’nin çeşitli yörelerinde farklı ağızlar ve formlarda söylenen Türkçe yöresel etnik müziklerin tümüdür. Yapısal olarak Folklorun bir parçasıdır.

Türk halk müziği, sözlü halk müziği ve sözsüz halk müziği olmak üzere ikiye ayrılır. Sözlü halk müziğine genel olarak türkü adı verilir. Sözsüz halk müziği ise düzenli yöresel çalgı ezgileridir.

Türk halk müziği kapsamında dikkate alınan eserler, klasik ve modern olmak üzere ikiye ayrılır:

  • Klasik Türk halk müziği, çeşitli yörelerden derlenmiş birçoğu anonim olan türkülerden ve sözsüz halk müziklerinden oluşur. Anonim eserlerin sözü ve bestesinin kime ait olduğu bilinmez ve yöreye mâl olmuştur.
  • Modern Türk halk müziği ise, 1970′ li yıllardan sonraki dönemde eski yöresel müzik kalıpları örnek alınarak oluşturulmuş, sözü ve bestesi belli olan halk müzikleridir.

   Türk sanat müziği ise makamlı bir Türk müzik türüdür. Klasik Türk müziği, klasik Batı müziği ve Hint müziği ile beraber dünya üzerinde süreklilik ve gelenek oluşturma bakımından mevcut birkaç klasik müzikten birisi olarak kabul edilir. Türk Sanat Müziği ile Klasik Türk Müziği birbirine yakın kavramlar olmakla birlikte; “Klasik Türk müziği”, tarihi anlayış ve geleneği temsil ederken, Batı müzik terminolojisinden ödünç alınmış “sanat müziği” kavramı ise daha çok bu musıkînin Cumhuriyet döneminde aldığı modern bir biçimi ifade eder.

 

Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Arasındaki Farklar

Türk sanat müziği Hint ve Batı müziklerinden etkilenmiştir.Osmanlı zamanında yüksek zümre tarafından yapılan ve dinlenen bir müziktir.Fakat Türk Halk Müziği yabancı unsurlardan etkilenmemiş ve sade halk tarafından söylenen şarkılardır. Türk Sanat Müziği ile Türk Halk Müziğinin benzer birkaç makam dışında hiçbir ilgisi yoktur. Türk Halk Müziği, Türkler’in Orta Asya kültüründen gelir. Değişim kopuz ile bağlama arasındaki fark kadardır.

 

 

Translate »