Ana sayfa » Genel » Müzik ve Fizik
muzikvefizik

Müzik ve Fizik

Müzik dinleme ve müzikten etkilenme olayı, birbiriyle bağlantılı birkaç sistemde(zincirleme) art arda meydana gelen olayların toplamıdır. Bu sistemler zincirini, fizik terimiyle;

Kaynak ➡  Ortam ➡  Alıcı

Şeklinde basit bir şemayla ifade edebilirsiniz. Müzik olayında, kaynağın yaydığı akustik enerji, ortamda iletilerek alıcıyı etkiler ve onun tarafından algılanır. Kuşkusuz, diğer birçok başka olayda da aynı çeşit sistem zincirlerinden söz edilebilir. Bütün bu olaylarda

Yayılan ➡  İletilen ➡  Algılanan

Bir şey vardır. Buda enerjidir.

Müzik olayındaki kaynak, ister bir çalgı, ister insan sesi, ister bir radyo, bant, plak vb. olsun, ses daima maddi bir sistemin(temel titreşim elementinin) hareketi sonunda ortaya çıkar. Temel titreşim elementi, gitar üstündeki gerilmiş bir tel, flüt gibi bir borunun içindeki hava sütunu, gırtlaktaki ses teli denilen kıvrımlar, bir karton levha olabilir. Sesin oluşabilmesi için bunların herhangi bir uyarma mekanizmasıyla(yay, mızrap, kamış, çekiç, dudaklar) harekete geçirilmesi gerekir. Uyarma mekanizmasının görevi, hareket için gerekli enerjiyi sağlamaktır. Verilen enerjiyle harekete geçen temel titreşim elementi, titreşerek, çevreye belirli frekansta(sistemin yapısına bağlı olan bir frekansta)akustik enerji yayar. Titreşim elementinin akustik enerji verimi genellikle çok düşüktür. zaten küçük olan uyarıcı enerjinin ancak yüzde birinden azı akustik enerji şeklinde yayılır. Yayılan bu çok küçük enerjiyi müzik şeklinde rahatça algılayabilmek için rezonatör yardımıyla büyütmek gerekir.

Kaynak

Translate »